MENU

Správa letiště Pardubice je už 20 let plnohodnotným prvkem vzdušných sil

Líc medaile k 20. výročí založení Správy letiště PardubiceSpráva letiště Pardubice slaví 20 let své existence. Příslušníci útvaru si den vzniku, který připadá na 1. prosince, připomněli slavnostním nástupem. Za Velitelství Vzdušných sil se jej zúčastnil plukovník gšt. Michal Vecheta, pozvání přijala náměstkyně primátora Magistrátu města Pardubice paní Jiřina Klčová a účastni byli další hosté z řad samosprávných obcí a rezortu obrany. Společně si s vojáky připomněli období od vzniku útvaru až po současnost.

Správa letiště Pardubice je od svého počátku začleněna do struktury Vzdušných sil Armády České republiky. I když se útvar co do počtů personálu a struktury nemůže srovnávat s ostatními leteckými útvary, je schopen zajistit plnohodnotný chod letiště a plnit rozmanitou škálu úkolů. „Dnešní oslavy jsou v podstatě ukázkou schopností, kterých jsme postupně za dobu fungování útvaru dosáhli. Správa letiště Pardubice v současné podobě zajišťuje všechny typy provozních služeb letiště – řídící, radionavigační i letištní v nepřetržitém režimu. Plní funkci intervenčního a záložního letiště, zabezpečuje vojenské letecké přepravy osob a materiálu. Poskytuje služby smluvním partnerům jako je EBA, civilní provozovatel mezinárodního letiště, LOM Praha a jeho divize Centrum leteckého výcviku, která zajištuje výcvik pilotů pro vzdušné síly. A samozřejmě plní mnoho dalších nařízených úkolů,“ zdůraznil ve svém projevu velitel Správy letiště Pardubice podplukovník gšt. Radoslav Matula.

Za dobu dvaceti let se toho na letišti odehrálo opravdu hodně. Správa letiště Pardubice navázala v zajištění chodu letiště na své předchůdce, kterých bylo za dobu existence letiště spoustu a nesmazatelně se zapsala do historie pardubického letiště. A plány do budoucna? „V příštích dvou létech nás čeká složité období rekonstrukce nemovité infrastruktury v zázemí letiště, která byla dosud hodně opomíjena,“ dodal na závěr svého proslovu podplukovník Matula.

Na nástupu útvaru zazněly i zdravice směrem k vojákům od plukovníka gšt. Michala Vechety a náměstkyně primátora Jiřiny Klčové. Oba ve svých projevech ocenili dosavadní práci vojáků a popřáli jim do dalšího období hodně zdaru v pracovním i osobním životě. Vybraným příslušníkům útvaru a hostům byla předána rezortní vyznamenání a uděleny pamětní medaile. Slavnostní ráz události podtrhnul průlet formace letounů Centra leteckého výcviku za tónů státní hymny.

Další snímky jsou ke zhlédnutí – ZDE.

Text a foto: npor. Mgr. Iva Machová, tisková mluvčí Správy letiště Pardubice /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.