MENU

Tým odborníků pod vedením VZLÚ představil projekt Vertimove

Doprava ve městech pomocí autonomních létajících prostředků je směr, kterým se ubírá svět. Česká republika nezůstává pozadu. Podle odhadů společnosti Morgan Stanley (A Slow Take-Off, But Sky’s the Limit) z roku 2021 vzroste do roku 2050 hodnota světového trhu eVTOL na 9 bilionů USD.

„Urban Air Mobility je koncept, který otevírá zcela novou kapitolu dopravy cestujících a nákladu. Zažíváme výjimečnou příležitost, kdy se celosvětově otevírá mimořádně velký prostor pro nový dopravní byznys, a české výzkumné organizace a firmy jsou u toho. Aby koncept Urban Air Mobility mohl hrát významnou roli i v prostředí České republiky, je nezbytné již nyní brát v úvahu aspekty tohoto druhu dopravy při územním plánování a vytváření plánů dopravní obslužnosti,“ vysvětluje generální ředitel Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu Josef Kašpar.

Čeští odborníci pod vedením Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu pracují na projektu s názvem Vertimove, který řeší zasazení vzdušné dopravy do České republiky. Jeho součástí je mimo jiné:

  1. Rešerše legislativy a určení trendů.
  2. Dotazníkové akce – přijatelnost UAM.
  3. Analýza budoucí poptávky, návrh základní sítě UAM pro ČR.
  4. Provozní model odbavení letadla na vertiportu, návrh rozhraní vertiport-zákazník-letadlo
  5. Modulové a modelové řešení vertiportu včetně umístění (lokality Praha)

Metodiky pro Ministerstvo dopravy ČR (Implementace UAM do dopravních modelů ČR, územní plánování a stavební řízení pro vertiporty)

Odborníci při práci na projektu také například ověřovali mezní podmínky vzdušného proudění na bezpečný let eVTOL UAM nebo návrh letových cest v nízkých výškách nad městskou zástavbou.

„Výsledky řešení projektu jsou sumarizované do metodik pro potřeby Ministerstva dopravy České republiky, jako podklady a informace pro budoucí implementaci UAM v ČR,“ vysvětluje vedoucí projektu Vertimove Petr Raška.

Na projektu pod vedením VZLÚ spolupracuje Centrum pro město budoucnosti CIIRC ČVUT, Centrum dopravního výzkumu a studio 1to1 design. Centrum pro město budoucnosti řeší návrh vertiportů, stavební legislativu a standardy, stejně jako začlenění vertiportů do urbánních systémů a jejich architekturu a samotné provedení. Úkolem Centra dopravního výzkumu jsou dopravní průzkumy, studie a analýzy poptávky a dopravní model České republiky, včetně implementace UAM. 1to1 design má záštitu nad designem interiéru prostředku MIYA.

Výzkumný a zkušební letecký ústav pak vyvíjí autonomní létající prostředek s názvem MiYa, který uveze zhruba 400 kg nebo 4 osoby, bude mít rozpětí křídel 15 metrů a poletí rychlostí až 300 kilometrů v hodině. Sloužit by v budoucnu mohl mimo jiné právě jako aerotaxi.

„Koncepční návrh letadla typu eVTOL MiYa pokračuje mimo jiné letovými testy demonstrátoru a zkouškami v aerodynamickém tunelu VZLÚ,“ upřesňuje Petr Raška, který je současně vedoucí oddělení bezpilotních systémů VZLÚ.

Projekt Vertimove číslo CK03000139 je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Doprava 2020+. Výsledku vývoje létající prostředku MiYa bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace VZLÚ.

Text a foto: Výzkumný a zkušební letecký ústav /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.