MENU

Vodík jako potenciální podpora dekarbonizace letecké dopravy v Singapuru

Singapurský Výbor pro spolupráci v oblasti vodíku vidí vodíkové palivo jako potenciální součást cesty k dekarbonizaci letecké dopravy v zemi. Pracovní skupina byla vytvořena po podpisu dohody o spolupráci mezi Pracovní skupina byla vytvořena po podpisu dohody o spolupráci. Od té doby výbor zkoumal poptávku po vodíku na regionálním i lokálním trhu a jeho nabídku, dodavatelský řetězec vodíku a požadavky na infrastrukturu a potenciální úvahy o vytvoření úspěšného vodíkového ekosystému pro letectví v městském státě.

Technologie využití kapalného vodíku k pohonu letadel je v současné době ve vývoji a bude použita pouze u budoucích generací velkých komerčních letadel. Raná technická studie proveditelnosti vypracovaná výborem je užitečná k zajištění toho, že až bude technologie vyspělá a realizovatelná, bude Singapur dobře připraven začlenit kapalný vodík jako součást své strategie dekarbonizace letecké dopravy.

V rámci studie výbor identifikoval scénáře infrastruktury, které by mohly v dlouhodobějším horizontu podpořit postupné zavádění rozsáhlých dodávek kapalného vodíku pro leteckou dopravu na letišti Changi. Singapurský letecký sektor by mohl od roku 2040 spotřebovávat až 50 tun kapalného vodíku denně a po roce 2050 až 600 tun denně. Zmíněné scénáře zohledňují vodíková letadla s kapacitou 100 až 200 cestujících, provozním dosahem 1000 až 2000 námořních mil (1852 až 3704 km), která by měla v Singapuru vstoupit do provozu mezi léty 2035 a 2040.

Zatímco dosah 2000 námořních mil ze singapurského letiště Changi by umožnil letadlu dosáhnout přibližně 74 letišť ve 20 zemích v oblasti Asie a Tichomoří, výbor zdůraznil, že pro realizaci případných letů na vodíkový pohon mezi Changi a dalšími letišti v regionu by byly důležité i další faktory, jakými jsou úroveň připravenosti na vodík na potenciálních cílových letištích a obchodní úvahy leteckých společností.

Aby bylo možné spustit leteckou dopravu využívající vodík, jakmile budou připraveny technologie, předpisy, infrastruktura a dodavatelské řetězce, je podle výboru potřeba nadále sledovat vývoj vodíkových technologií pro letectví v následujících ukazatelích:

  • Technologie: sledovat vyspělost technologie vodíkových letadel a rozvíjet související ukazatele, včetně zprovoznění demonstrátoru letadla ZEROe od Airbusu v roce 2027;
  • Koncepce provozu (CONOPs): sledovat vývoj přidružených CONOP pro logistiku, skladování, distribuci na místě a doplňování kapalného vodíku na letištním prostředí;
  • Předpisy: sledovat vývoj bezpečnostních regulačních rámců a standardů týkajících se používání kapalného vodíku pro provoz letadel;
  • Dodavatelský řetězec vodíku a letištní infrastruktura: sledovat vývoj robustního a komerčního dodavatelského řetězce kapalného vodíku kompatibilního s letištěm (od dovozu, skladování a následné distribuční sítě až po letadla);
  • Připravenost dalších letišť na provoz letadel poháněných kapalným vodíkem;
  • Relativní cena kapalného vodíku jako alternativního paliva pro letadla.

 

Text: Jiří Kučírek
Ilustrační foto: Airbus

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.