MENU

Vylepšený systém zpracování letových dat bude sloužit jako záložní systém pro MUAC

Dne 10. listopadu 2021 John Santurbano, ředitel MUAC (Maastricht Upper Area Control Centre, jehož provozovatelem je organizace Eurocontrol) a Franc Željko Županič, výkonný ředitel Slovenia Control podepsali dohodu o spolupráci, která stanovuje rámec spolupráce mezi dvěma poskytovateli letových navigačních služeb za účelem zavedení konceptu ATM data jako služba (ATM Data as a Service – ADaaS).

Spolupráce mezi těmito dvěma organizacemi sahá až do roku 2017, kdy došlo ke společnému vývoji prvního prototypu ADaaS. Série testů stínového provozu, vůči živému provozu, provedené mezi Slovenia Control a MUAC prokázaly, že poskytovatel ATM datových služeb (ATM Data Service Provider – ADSP) může poskytovat své služby pracovištím letových provozních služeb (Air Traffic Service Units – ATSU) se zajištěním řádné zálohy a obnovení pro případ selhání.

Současná dohoda posouvá toto partnerství o krok dále směrem k implementační fázi a umožní od roku 2025 zavádění konceptu ADSP/ATSU, kdy architektura budoucího systému zpracování letových dat (FDPS) MUAC bude definována jako systém primární a FDPS systém Slovenia Control jako záložní.

V prvním implementačním kroku bude systém zpracování letových dat společnosti Slovenia Control (KAMI FDPS) upraven tak, aby sloužil jako nový a vylepšený záložní systém pro MUAC. Požadované funkční změny a úpravy systému pro zpracování letových dat Slovenia Control (KAMI FDPS), systému původně vyvinutého a dodaného pro Slovenia Control společností CS Soft, provede Slovenia Control. Slovenia Control následně poskytne MUAC dvě sublicence udělující oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví vztahujících se k systému zpracování letových dat KAMI na dvou provozních pracovištích.

Implementace konceptu ADSP/ATSU, jak je zdůrazněno ve studii architektury evropského vzdušného prostoru, zajistí významné benefity pro uživatele vzdušného prostoru i pro poskytovatele letových navigačních služeb, konkrétně vyšší efektivitu řízení letového provozu, snížení provozních nákladů, větší synergii a maximální integraci a interoperabilitu systému. Jde o zásadní krok ke koncepci datových center vyvinutých na podporu jednotného evropského nebe (Single European Sky) a ke splnění výkonnostních cílů stanovených Evropskou komisí.

Text: CS Soft /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.