MENU

KEDY JE ROZVOD LEPŠÍM RIEŠENÍM

Má zmysel zostávať v nefunkčnom manželstve? Alebo bude pre všetky strany (vrátane detí) lepší rozvod? Ako si zachovať chladnú hlavu a nedovoliť emóciám, aby pri takejto vážnej životnej udalosti ovládali náš rozum?

 

DO ŠTÁTNEJ ŠKOLY NÁBOŽENSTVO NEPATRÍ
„Čo vzťah, to iná dynamika. Kým jedni majú talianske manželstvo plné doťahovania sa a kriku, iní už pri prvej vážnej hádke začínajú skloňovať slovo „rozvod”. Vzťahová poradkyňa Miriam Šrámová upozorňuje, že rozchod alebo rozvod je neuveriteľne emočne náročnou udalosťou v živote. „Ak sme s niekým žili mnoho rokov, zvykli sme si na partnera, na jeho rutiny, zlozvyky, výkyvy nálad. Prežili sme spolu veľa chvíľ, máme spolu mnoho spomienok.” Zvyk je jednoducho železná košeľa a jeho ukončenie rozvodom bude šok. „Z praxe však vieme, že aj partner, ktorý rozchod iniciuje, má v hlave veľmi zložité pochody a obdobie rozhodovania, či zostať alebo pokračovať vo vzťahu, je nesmierne ťažké aj pre neho, i keď je to zrejme chabá náplasť pre zranenú dušu partnera, ktorého opúšťa.”

HORŠÍ AKO SMRŤ?
Americký spisovateľ Stanley McCluskey, autor svetového bestselleru „Rozvod je horší ako smrť“, opisuje skúsenosti z vlastnej rodiny ako devastačné. „Rozvod môže byť taký zničujúci ako smrť milovaného človeka. Knihu som napísal preto, aby odradila ľudí od rozvodu, ale aj aby pomohla tým, ktorí to prežívajú, aby si uvedomili, že je to v poriadku. Rozvod je komplikovaný a neexistuje univerzálna verzia pre všetkých.“ Vedci z Arizonskej univerzity skúmali, ako rozvod súvisí s psychickým stresom a zdravím. Výsledkom ich veľkej štúdie bol záver, že: „Rozvod je hlavným interpersonálnym stresujúcim faktorom, ktorý má potenciál zvýšiť riziko mnohých negatívnych zdravotných následkov, vrátane zvýšeného rizika predčasnej smrti.“ Všetci ich respondenti, ktorí si sami prešli rozvodom, skonštatovali, že tento akt sa spájal so sťahovaním, rozdelením majetku a ak mali deti, tak najmä s vyjednávaním o ich opatrovníctve a návštevách. „Napriek týmto výzvam sa väčšina z nich vyrovnala s rozvodom dobre a hovorili iba o minimálnom narušení psychickej pohody. Desať až dvadsať percent však po ukončení manželstva priznalo, že došlo k zhoršeniu psychického aj fyzického zdravia.“

KEĎ VZŤAH VYHORÍ
Kedy sa však oplatí investovať do „opravy” vzťahu a kedy to už nemá zmysel? Vzťahová poradkyňa je presvedčená, že ak nefungujú základné veci, nie je na čom stavať. „Napríklad keď sa muž prestane starať o údržbu bytu, neprispieva finančne do rodinného rozpočtu, nezúčastňuje sa rodinných rutín ako rodinné obedy a večere, posedenia, dovolenky. Alebo keď žena prestane mať záujem o prípravu spoločných obedov, každý člen domácnosti sa stravuje sám, dokonca nakupuje si sám potraviny a v chladničke má každý svoje poschodie ako na internátoch. Áno, aj takéto prípady existujú a takto sa to všetko môže začať a krízu prehlbovať.” V tomto prípade už ani nemá zmysel zamýšľať sa nad dôvernými rozhovormi alebo spoločnom trávení voľného času. „Často pritom nejde o krízu spôsobenú absenciou spoločného sexuálneho života partnerov, ide o syndróm vyhorenia vo vzťahu, stratu vášne, chémie, porozumenia. Odtiaľ je, samozrejme, už len kúsok k nevere ako k náhrade emočného a sexuálneho života a vzrušenia.“ Odborníci v týchto prípadoch jednoznačne odporúčajú pracovať na vzťahu a riešiť krízu. No realita je často zložitejšia a podľa Miriam Šrámovej cesta späť nemusí byť možná. „Partneri sa uzavrú do seba a nie sú ochotní a schopní jednak priznať si, že majú problém, a už vôbec nie o ňom diskutovať. Následná podráždenosť a emočná disproporcia partnerov ústi do eskalácie konfliktov.“

NEROZHODNOSŤ VERZUS POHODLNOSŤ
Napriek nezmieriteľným konfliktom a rozdielom množstvo párov v takomto móde dokáže žiť desaťročia. Bez toho, aby krízu vyriešili, alebo sa dohodli na odlúčení. Namiesto toho, aby aspoň niečo urobili, sú nerozhodní alebo pohodlní. „Veľa ľudí okolo nás žije vo vzťahovej mizérii, prežíva zo dňa na deň. Nie sú spokojní, ale ani nevedia, čo urobiť kvôli zmene. Bohužiaľ, v našej spoločnosti sa ešte stále príliš nenosí navštíviť psychológa, terapeuta, vzťahového poradcu, mediátora. Považuje sa to skôr za hanbu ako hľadanie pomoci a riešenia.“ Odborníčka na vzťahy je presvedčená, že konflikty pramenia aj z nesprávne nastavených očakávaní. Pritom vo vzťahu je pre každého dôležité niečo iné. „Pre niekoho je to pochvala a uznanie, pre niekoho fyzický dotyk, pozornosť, skutky alebo darčeky alebo slovné ubezpečenia. Len čo sa zoznámite s týmto princípom, veľa vecí sa vám vyjasní a pochopíte svojho partnera, prečo koná tak alebo onak.“

AKO SA ROZÍSŤ?
Univerzálnu radu, ako ideálne ukončiť manželstvo, nemá k dispozícii nikto. Platí však, že pomôže úprimnosť a otvorená komunikácia, no aj tá môže byť podľa M. Šrámovej niekedy na škodu. „Napríklad pri nevere zbytočne veľa detailov môže partnera raniť. Na druhej strane, Plzákovo zatĺkanie tiež nie je cesta, keďže partner veľmi rýchlo vycíti, že sa niečo deje a že mu nehovoríte pravdu a niečo tajíte.“ Ak sa už chcete alebo musíte rozviesť, najlepšie bude, ak si zachováte chladnú hlavu. Ale ako to urobiť, keď vo vás vrú všetky emócie sveta – od spaľujúcej lásky, smútku, bolesti, strachu až po nenávisť až za hrob? „Ak už ste sa rozhodli pre rozchod, pokúste sa vydiskutovať si to ako partneri vo dvojici, bez divákov a hlavne bez detí.“ Práve ony budú rozchodom najviac trpieť, no ak ho zvládnete ako rozumní ľudia, môžu paradoxne získať – pokoj, pohodu a dvoch milujúcich rodičov, ktorí sa konečne nebudú hádať. „Bohužiaľ, partneri často využívajú na svoje boje práve deti. Snažia sa ich získať na svoju stranu a poukázať na to, ako je druhý rodič zlý, nevďačný, nemá ich rád, vymenil ich. Táto zbytočná polarizácia je pre deti veľmi traumatizujúca. Nehľadajte v nich spojencov.“ Podľa Miriam Šrámovej treba mať na zreteli to, že deti budú mať aj po rozvode vždy rady obidvoch a môžu si brať vinu za ich konflikty na seba. „Pokúste sa to riešiť medzi štyrmi očami, dohodnúť sa na následnom fungovaní a potom to deťom spoločne a citlivo oznámiť.“

KOĽKO STOJÍ ROZVOD
Vznik aj zánik manželstva upravuje zákon o rodine. Aj keď by sa mohlo zdať, že rozvod bude jednoduchou záležitosťou, konečné slovo má súd. Zákon hneď v prvom paragrafe, ktorý sa zaoberá rozvodom, zdôrazňuje, že k zrušeniu manželstva možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch, keď sú vzťahy medzi manželmi trvalo rozvrátené a zväzok už neplní svoj účel. Súd zisťuje príčiny narušenia vzťahov, bude sa pýtať na rôzne intímne otázky, financie aj záujem o fungovanie rodiny. A čo je najdôležitejšie, vždy prihliada na záujmy maloletých detí. Súčasťou rozhodnutia je úprava výkonu rodičovských povinností, to znamená, komu z rodičov súd zverí dieťa do osobnej starostlivosti a ako bude ten druhý prispievať na jeho výživu. Ideálne je, keď sa rodičia na podmienkach styku s dieťaťom aj výške výživného vopred dohodnú. Ak je to v záujme dieťaťa a obidvaja rodičia s tým súhlasia, súd môže zveriť dieťa aj do striedavej starostlivosti obidvoch rodičov.

Rozvod môže byť lacnou aj drahou záležitosťou. Na začiatok treba zaplatiť súdny poplatok vo výške 66 eur. Ak sa manželia na všetkých otázkach a podmienkach vopred dohodnú, tento účet za rozvod môže byť aj konečný. Väčšinou sa však pridajú aj ďalšie výdavky, napríklad na psychológov a hlavne advokátov. Čím sú konflikty a nezhody nezmieriteľnejšie, tým všetko trvá dlhšie a suma rastie. Advokát si vyúčtuje každú hodinu, ktorú bude venovať vášmu prípadu a účet porastie o stovky, možno až o tisícky eur. Ak budú potrebné psychologické posudky detí, tak isto to nebude lacné. Psychológovia si bežne účtujú 30 eur za hodinu sedenia. Je možné, že súd pred rozvodom odporučí manželskú poradňu alebo mediátora. Okrem starostlivosti o deti treba myslieť aj na majetkové vyrovnanie. Opäť – ideálne je, keď sa manželia povznesú nad nezhody, ktoré viedli k ukončeniu vzťahu a pozrú sa na delenie majetku triezvymi očami. Treba myslieť na hotovosť, účty v banke, hnuteľný a nehnuteľný majetok a, samozrejme, aj na úvery.

 

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.