MENU

Láskyplný dotyk je najlepší spôsob komunikácie s predčasniatkami

Aktuálne sa na Slovensku narodí predčasne každé 13. dieťa, čo predstavuje asi 4 500 detí ročne, ktoré prídu na svet medzi 24. až 36. týždňom tehotenstva. Keď sa rodičom narodí vytúžené bábätko neočakávane skoro, veľký význam v tomto náročnom období má láskyplný dotyk. Práve toto spojenie pomáha pri zdravom vývine dieťatka.

„Je vedecky dokázané, že dotyk rodiča a jeho predčasne narodené­ho dieťaťa má viaceré benefity. Je liekom, ktorý pomáha stabilizovať srdcovú činnosť či dýchanie dieťaťa, urýchľuje dozrievanie centrálnej sústavy a zlepšuje toleranciu stravy. Pre dieťa znamená dotyk jeho rodiča aj bezpečie, stimuláciu psychomo­torického vývoja, zníženie stresu, stabilizuje sa termoregu­lácia. Dotyk sa v prí­pade predčasniatok vníma aj z pohľadu duševnej starost­livosti a blízkosti,“ vysvetľuje Mgr. Ľubica Kaiserová, staničná sestra na Novorodeneckej klinike v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda UMB a zároveň prezidentka OZ malíček.

Predčasne narodeným deťom dlho­dobo pomáha aj značka Pampers v spolupráci s OZ malíček a dm dro­gerie markt, a to svojimi plienočkami Pampers Preemies navrhnutý­mi pre potreby predčasniatok, ktoré pravidelne daruje do všetkých perinatologic­kých centier na Slovensku. Pampers Preemies boli špeciálne vyvinuté v spolupráci so zdravotnými sestrami z novorodeneckých JIS oddelení. Sú určené aj pre tie najmenšie a najzra­niteľnejšie detičky s váhou od 500 do 2 300 gramov, aby im umožnili zdra­vý telesný vývoj, potrebné pohodlie a dopriali pokojný spánok nevyhnut­ný pre ich ďalší správny vývoj.

Podporiť predčasne narodené bá­bätká môžete aj vy svojím nákupom akýchkoľvek plienok značky Pam­pers v e-shope mojadm.sk a v kto­rejkoľvek predajni dm drogerie markt na území Slovenska od 1. 10. do 30. 11. 2023. Každým nákupom pomôžete pokryť náklady na daro­vanie 1 plienočky Pampers Preemies Protection pre predčas­niatka v slovenských nemocniciach.

Ambasádorkou projektu je už niekoľ­ko rokov Kristína Tormová, obľúbe­ná mamička troch detí, ktorej prvé dve dcérky – dvojičky Matilda a Ela sa narodili predčasne. Prečo nedá dopustiť na projekt s predčasniatka­mi? „Cítim vďačnosť. Nikdy nebudem vedieť všetkým tým ľuďom vrátiť to, čo pre nás urobili. Je pre mňa dôležité pripomínať si, čo sme zažili. Dievča­tá sa narodili predčasne, lebo jedna z nich nerástla a keby ich tam nechali, nemuselo by to dopadnúť dobre. Tam som pochopila, že toto je to, čo po­máha. Podpora. A síce nikdy nebudem môcť personálu z nemocnice vrátiť to, že nás zachránili, ale môžem aspoň ambasádorovať a pomáhať tak iným predčasniatkovým rodičom. Je to pre mňa veľká pocta, že môžem byť sú­časťou predčasniatkovského tímu.“

Kristína opisuje, akú dôležitú úlohu zohrával v prvých ťažkých dňoch pre jej predčasniatka láskyplný dotyk: „Môj úplne prvý kontakt s našimi dievkami bol až po vyše 24 hodi­nách po pôrode. Pri dievčatách v in­kubátoroch som sedela v nemocnici celé dni. Na striedačku som pchala ruky do jedného, potom do druhého inkubátora. To bolo prvé dni moje materstvo. Bola som taká vďač­ná, že žijú a že majú takú úžasnú lekársku starostlivosť, že každým tým dotykom cez tie inkubátorové diery som mala väčšiu istotu, že to dáme. Len čo sa dalo, dievky nám dali na “klokankovanie”, koža na kožu, trčali z nich kadejaké hadice, vyzerali ako mimozemské koryt­načky, lebo nemali takmer žiaden tuk a boli najkrajšie na svete… Toto bola jedna z najsilnejších vecí, aké som v živote zažila. Lebo tak nám bolo dobre. Byť najbližšie, ako sa dá, dotýkať sa a počúvať vzájomne tlkot srdca…“

 

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.