MENU

Liečba mužov s pohlavnou chorobou

Výskyt ochorení pohlavných a prenosných pohlavným stykom je a zostane aktuálnym problémom. Ako ukazujú štatistiky, medzi venerických pacientov síce patria muži i ženy, mužov sa však tieto delikátne problémy týkajú častejšie. S liečbou obvykle začínajú neskôr, ako je potrebné.

Kvapavka

Medzi najčastejšie pohlavné choroby patrí kvapavka. „Kvapavka je bakteriálne ochorenie spôsobené gramnegatívnym diplokokom Neisseria gonorrhoeae a prenáša sa pohlavným stykom. Postihuje mužov i ženy, a pokiaľ je včas diagnostikované, dá sa obvykle dobre liečiť antibiotikami. U mužov je výskyt kvapavky dlhodobo vyšší než u žien a všeobecne platí, že k lekárovi prichádzajú chorí niekoľko dní alebo dokonca týždňov po nakazení, teda už s rozvinutým ochorením. Svetová zdravotnícka organizácia celosvetovo eviduje za rok okolo 106 miliónov prípadov kvapavky,“ hovorí doc. MUDr. Monika Arenbergerová, PhD., z Dermatovenerologickej kliniky 3. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a Fakultnej nemocnice Kráľovské Vinohrady v Prahe.

Kvapavku sa nevypláca podceňovať. Zďaleka nejde len o „chlapskú nádchu“, ale o chorobu, ktorá môže spôsobiť veľké ťažkosti. A to ešte nie je všetko. „V minulosti pôvodca kvapavky dobre reagoval na antibiotiká penicilínového radu, teraz sa však stále častejšie stretávame s baktériami rezistentnými voči týmto antibiotikám. Antibiotická rezistencia, bohužiaľ, komplikuje a predlžuje liečbu i tejto choroby,“ hovorí docentka Arenbergerová a pridáva apel na mužov, ktorí sa snažia „liečiť“ svojpomocou medikamentmi, ktoré zohnali cez známych alebo internet: „Včasnou návštevou lekára chránite zdravie vlastné i sexuálnej partnerky či partneriek.“

V Slovenskej republike podliehajú hláseniu tieto pohlavné choroby: syfilis, kvapavka, chlamýdiový lymfogranulóm (lymphogranuloma venereum, ochorenie spôsobované sérotypmi L1, L2 a L3 baktérie Chlamydia trachomatis) a mäkký vred (ulcus molle).

Syfilis

Ďalšou pohlavnou chorobou, ktorá je častejšia u mužov než u žien, je syfilis. „Vyšší výskyt v mužskej populácii je daný charakterom mužského sexuálneho správania s vyššou promiskuitou. Liečba opäť spočíva vo včasnom podaní antibiotík. Pokiaľ nie je choroba liečená, má fatálne následky,“ varuje docentka Arenbergerová. „Možno nie je bez zaujímavosti, že u časti pacientov sa za jedno kalendárne obdobie objavia i kombinované či opakované nákazy pohlavnými chorobami. To znamená, že ten istý pacient má za jeden kalendárny rok syfilis i kvapavku alebo napríklad kvapavku viackrát po sebe,“ doplňuje lekárka.

Chlamýdiové infekcie

Venerológovia sa v súčasnej dobe častejšie stretávajú s pohlavnými chorobami, ktoré sa u nás v minulosti nevyskytovali, prípadne boli menej početné. „Problémom je napríklad chlamýdiová infekcia s vysokým výskytom naprieč európskymi krajinami. Nebezpečnosť tohto ochorenia spočíva v tom, že príznaky môžu byť pomerne nenápadné a v dôsledku toho sa nákaza ľahko šíri,“ hovorí docentka Arenbergerová a pokračuje: „Medzi príznaky patrí napríklad časté nútenie na močenie alebo mierna sekrécia z močovej trubice. Mnoho mužov však týmto ťažkostiam nevenuje pozornosť alebo ich bagatelizuje.“ Pritom neliečené ochorenie môže viesť až k neplodnosti.

Ľudský papilomavírus (HPV)

„Aj infekcia ľudským papilomavírusom (human papillomavirus, HPV) niekedy prebieha celkom skryto alebo sa demonštruje ‚len‘ genitálnymi bradavicami,“ opisuje docentka Arenbergerová. Niektoré kmene HPV sú však rizikové z hľadiska potenciálneho vzniku onkologického ochorenia. „U žien ide najmä o rakovinu krčka maternice, problém je však oveľa širší, než sa môže zdať. Žena sa vírusom HPV vždy nakazí od muža, ktorý je prenášačom, počas pohlavného styku alebo iných pohlavných aktivít. A vzhľadom na to, že sa choroba prenáša i dotykom a podobne, tak pred nákazou neochráni ani používanie prezervatívu,“ zdôrazňuje lekárka. U mužov môže nákaza spôsobovať genitálne bradavice, rakovinu konečníka, penisu a ďalšie onkologické ochorenia.

Mäkký vred

Niektoré venerické ochorenia sa u nás vyskytujú celkom výnimočne. To je prípad mäkkého vredu (ulcus molle), ktorého výskyt nebol na Slovensku hlásený celé roky. I toto ochorenie dokáže mužov riadne potrápiť. „U mužov sa nákaza prejavuje vredmi na žaludi, predkožke a uzdičke. Vredy sa ale môžu objaviť i na bradavkách a ďalších miestach. Chorobou sa, samozrejme, môžu nakaziť i ženy, v tomto prípade sa však uvádza, že ženy sú prenášačkami infekcie,“ hovorí docentka Arenbergerová.
Nuly v štatistikách výskytu niektorých ochorení prenosných pohlavným stykom čoskoro môžu vystriedať menej priaznivé čísla. „Situácia sa veľmi rýchlo mení s príchodom cudzincov a migrantov na naše územia. V niektorých štátoch je výskyt venerických chorôb na rozdiel od Česka alebo Slovenska veľmi vysoký. Začlenenie ľudí z týchto lokalít do európskej spoločnosti môže viesť k zvýšenému výskytu pohlavných ochorení,“ upozorňuje odborníčka.

HIV a AIDS

Pohlavným stykom (krvnou cestou pri drobných poraneniach) sa šíri aj infekcia HIV (human immunodeficiency virus, vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti), ktorá sa následne môže vyvinúť do ochorenia AIDS (acquired immune deficiency syndrome, syndróm získaného zlyhania imunity).
Podľa Národného referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave bol v SR v roku 2014 zaznamenaný doteraz najvyšší počet prípadov v jednom kalendárnom roku – 86. V roku 2015 pokračoval vzostupný trend: do 30. 9. bolo diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 73 nových prípadov HIV infekcie a diagnostikovaných 5 prípadov AIDS. Od začiatku ich monitorovania u nás, teda od roku 1985, sa do 30. 9. 2015 zo 664 prípadov infikovaných slovenských občanov bolo 578 mužov a 86 žien. Väčšina HIV infekcií bola zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi – získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo tak stanovené v 62,8 percenta prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 22,9 percenta infekcií, 2,0 percentá injekčným užívaním drog…

U väčšiny pohlavných chorôb je jedinou možnou prevenciou pohlavná zdržanlivosť. „Z praxe poznáme mnoho historiek, kedy pacienti tvrdia, že sa nakazili zo záchodovej dosky, v bazéne či po použití požičaného ručníka. V drvivej väčšine prípadov však za nákazou stojí promiskuita, a to ako heterosexuálnych, tak homosexuálnych pacientov,“ hovorí dermatovenerologička doc. MUDr. Monika Arenbergerová, PhD.

Muži nemajú gynekológa

Pokiaľ ženy získajú podozrenie, že sa nakazili pohlavne prenosnou chorobou, nájdu pomoc u svojho gynekológa. Mužom sa odporúča obrátiť sa na dermatovenerologickú ambulanciu či kliniku v mieste bydliska. „Niektorí muži môžu byť preliečení v rámci terapie celého páru medikamentmi, ktoré žene predpíše gynekológ. To sa týka napríklad opakovaných kandidových infekcií. I to sú nákazy prenosné pohlavným stykom, ktoré sa obvykle demonštrujú výtokom a pálením slizníc genitálií ženy. Obdobne pri chlamýdiových infekciách môže liečba muža prebiehať v réžii ženinho gynekológa. V ostatných prípadoch je nutná návšteva venerológa, ktorý muža vyšetrí, prípadne odoberie vzorky na laboratórnu analýzu, a následne predpíše vhodnú liečbu,“ vysvetľuje obvyklé postupy doc. MUDr. Monika Arenbergerová, PhD.

foto: unsplash.com, pixabay.com

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.