MENU

POD RÚŠKOM DUCHOVNÉHO OBOHATENIA

Na Slovensku neexistuje záchranná sieť alebo centrum, ktoré by sa sústredilo na pomoc obetiam rôznych manipulatívnych duchovných a komerčných spoločenstiev. Jediným majákom v mimovládnom sektore je občianske združenie Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt, ktoré stojí a padá na dlhoročnej odborníčke Ivane Škodovej, dnes už dôchodkyni z Banskej Bystrice.

Problematike sa venuje od roku 1995, keď pracovala v pedagogicko-psychologickej poradni a rodičia žiakov sa začali na tému viac pýtať. O päť rokov neskôr založila občianske združenie, v ktorom pôsobí dodnes. Aj keď, ako sama dodáva, už viac v útlmovom režime.

DO ŠTÁTNEJ ŠKOLY NÁBOŽENSTVO NEPATRÍ

„Aktuálne sa venujem najmä konzultáciám, poradenstvu a analýzam. Stále sa na mňa obracajú školy, ktoré dostali ponuku na program v oblasti prevencie. Pedagógovia – teda minimálne tí, s ktorými som v minulosti spolupracovala –, sú už zvyknutí neprijímať všetko automaticky a najprv si subjekt preveriť.”
Za dôveryhodnými ponukami sa totiž často skrývajú aktivity sporných, aj náboženských skupín. Z nedávnej minulosti si pripomeňme prípad rozsiahlej kampane „Slovensko bez drog“, ktorú na bilbordoch reprezentovali aj známe tváre športovcov Marka Hamšíka či Peťa Sagana. Ani oni, rovnako ako učitelia či rodičia, netušili, že za iniciatívou stojí scientologická cirkev. „Štátna škola má byť politicky a nábožensky neutrálna. Aj keď registrovaná cirkev ponúka prevenciu, odporúčam, aby si to robila na svojej pôde.“

PROBLEMATICKÉ AKREDITÁCIE

Vypracovanie odbornej analýzy pritom nie je otázkou hodín, ale často týždňov. Zmätok do toho ešte vnáša štát. „Mnohé ponuky majú udelenú akreditáciu v oblasti ďalšieho vzdelávania. Komisia totiž skúma len technické stránky projektov. Napríklad či je dostatočne materiálne a lektorsky zabezpečený. Nikto nerieši, aké je pozadie a zákon to ani neumožňuje. Už roky na tento problém upozorňujem, ale nič sa nedeje. Akreditácia potom pôsobí ako štátny súhlas, oficiálne odobrenie činnosti. Minimálne v rámci regiónu Stredoslovenského kraja, v ktorom som intenzívnejšie pôsobila, pedagógovia vedia, že to nie je záruka serióznosti. Inde to vie narobiť problémy.“

KEĎ RODIČIA ODCHÁDZAJÚ OD DETÍ

Mimoriadne dôležitou službou, ktorú Ivana Škodová poskytuje, je bezplatné poradenstvo pre ľudí, ktorí prišli s takzvanými sektami do kontaktu. Často ide o rodiny a priateľov, ktorí hľadajú informácie o spoločenstvách, v ktorých sa ocitli ich blízki, alebo prosia o pomoc v situáciách, keď majú vážne obavy o ich zdravie a bezpečnosť. Niektoré príbehy môžu skončiť rozpadom manželstiev a úplným pretrhnutím kontaktov. Zaujímalo nás, či počas svojej dvadsaťšesťročnej praxe zaznamenala spoločný menovateľ takýchto osudov. „Výskumy nerobím, takže môžem odpovedať len z osobnej skúsenosti v praxi. Bolo obdobie, keď sa na mňa obracali rodičia, ktorých dieťa odišlo z vysokej školy a v pozadí bolo Hnutie zjednotenia, čiže Moonisti.

Neskôr sa do popredia dostala Sahadža joga, vtedy to boli najmä muži, ktorí sa stávali členmi a manželstvá sa končili rozvodom. Pred dvoma, tromi rokmi som mala šesť príbehov, keď naopak, ženy opúšťali funkčné rodiny, v ktorých zanechávali desaťročné, ale i ročné deti. Obracali sa na mňa zúfalí manželia, ktorí nevedeli pochopiť, čo sa stalo. Vypozorovala som za tým neohraničené spoločenstvá typu New age. Len jeden z tých príbehov sa skončil tak, že mama sa vrátila späť k rodine. Rok som s tým manželom na diaľku komunikovala, a napokon sa mu podarilo nekonfrontačným a ústretovým prístupom vzťah udržať.“

SILU ČERPAJTE Z KRITICKÉHO MYSLENIA, NIE Z BETÓNU

Počas svojho aktívneho pôsobenia navštívila Ivana Škodová rôzne náboženské stretnutia. „Mnohé spoločenstvá vás k sebe lákajú ponukou meditácie alebo kurzov sebarealizácie. Človek má istú predstavu, no často presne nevie, do čoho ide. Napríklad pri meditácii sebarealizácie sa pracuje s vôňami, so zvukmi, s hudbou, s pravidelnou rytmizovanou činnosťou. Z psychológie je známe, že každá takáto činnosť vyvoláva zvýšenú produkciu endorfínov, prirodzenú ľudskú drogu,“ upozorňuje odborníčka. „Predstavte si, že ste v sále, kde je tristo ľudí. Zrazu zaznie pokyn, aby ste zdvihli ruku a pocítili prichádzajúci vánok. A vy vidíte tých tristo ľudí, ktorí naraz ako jeden muž ruku zodvihnú. Ďalší pokyn: Vyzujte si topánky, aby ste cítili energiu zo zeme. A tristo ľudí sa zohne a vyzuje.

A teraz mi povedzte, či ešte uvažujú racionálne? Je pod nimi desať ton betónu, takže je úplne nepodstatné, či majú topánky. To je to mrazivé. Nastáva úplne vypnutie kritického myslenia.“ Ivana Škodová zdôrazňuje, že v takomto prostredí sme ohrození všetci. „Aj ja, so svojimi vedomosťami a skúsenosťami, po dvoch hodinách vstanem a odídem s bolesťou hlavy a búšením srdca. Po ceste ešte stretnem členov, ktorí sa ma slušne pýtajú, prečo odchádzam, predsa ak by som ešte chvíľu vydržala, určite by som to pochopila. Vtedy neostáva nič iné, ako prudko otvoriť dvere a vykročiť von. A toto sú tie detaily, ktoré mnohí netušia, keď prichádzajú na lákavo pôsobiace duchovné stretnutia. Nevedia, že tam cielene dochádza k manipulácii pod rúškom dobrého úmyslu duchovného obohatenia.“

BUDUJTE DÔVERU A NEÚTOČTE

Čo robiť, ak máme obavu, že sa náš blízky zamotal do siete rizikového náboženského spoločenstva? Ako ho neodplašiť presadzovaním vlastného svetonázoru a zabrániť, aby sa od rodiny izoloval? „Za očarením duchovnou cestou vždy bývajú nejaké príčiny. Ak opäť zjednoduším a zovšeobecním, tak to, čo tomu človeku chýba v rodine, v práci, medzi priateľmi, hľadá inde. Často nie sú naplnené emocionálne potreby, sebaúcta, porozumenie, tolerancia alebo láska. Ak je záujem o náboženské spoločenstvo v úplných začiatkoch, skúste zistiť, čo vášmu blízkemu chýba a ponúknuť mu to. Zamyslite sa nad vaším vzťahom a hľadajte, čím ho môžete vzájomne naplniť.“

TO, ČO SEKTA NENAHRADÍ

Odborníčka upozorňuje, že konfrontácia nie je dobrá cesta. „Najdôležitejšie je vzťah udržať, pestovať ho a podporovať. To, čo sekta nikdy nenahradí, je rodičovská alebo partnerská láska. Odporúčam prečítať si knihu Uvoľniť putá (pozn. red.: Steven Hassan) alebo Závislosti srdca (pozn. red.: R. Hemfelt, F. Minirth, P. Meier) podľa toho, aká je podstata problému. Zaangažujte celú rodinu, stavajte na spoločných spomienkach, pokúšajte sa ho vrátiť k sebe samému. Dajte mu najavo, že je doma vždy vítaný. Rozprávajte sa otvorene, ale zároveň opatrne, s láskou a porozumením. Ak je blízky psychicky manipulovaný spoločenstvom, nesnažte sa ho manipulovať aj vy.”

OSOBNÁ INTEGRITA

Zaujímajte sa aj o to, čo ho na náboženskom spoločenstve priťahuje a čo v ňom nachádza. Treba si však strážiť hranice vlastnej integrity. Platí to aj v prípade, ak nám navrhne, aby sme spolu s ním navštívili náboženské stretnutie. „Nikdy tam však nechoďte sami. Ak je v sekte napríklad dcéra, choďte napríklad s manželom. Pripravte sa na to, prečítajte si spomínanú knihu. Sledujte čas, myslite aj na pitný režim. Sadnite si k dverám. Nikdy nie do stredu, aby ste pri odchode nemuseli obchádzať ľudí. Neplňte požadované príkazy a výzvy. A s tým, kvôli komu tam idete, sa vopred dohodnite, že ak sa začnete cítiť nepríjemne, stretnutie spoločne opustíte. Ak to nebude schopný rešpektovať, radšej si to rozmyslite. Psychickou manipuláciou sme ohrození všetci.“

 

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.