MENU

Kedy zamieriť s potomkom k oftalmológovi?

Detská oftalmológia je špecializovaný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou očných ochorení detí od narodenia do 18. roku veku.

Od oftalmológie pre dospelých sa líši predovšetkým diagnostickým prístupom a liečebnými postupmi, a preto sa niektorí oční lekári začali venovať špeciálne tejto disciplíne. V našich krajinách je vznik detskej oftalmológie spojený so založením historicky prvej detskej očnej kliniky vo Fakultnej nemocnici v Prahe-Motole, potom nasledovali detské očné kliniky v Brne a Bratislave.

 Detský oftalmológ

Detským oftalmológom sa stáva očný lekár s atestáciou v základnom odbore oftalmológie, ktorý sa ďalej špecializuje a vzdeláva v problematike detskej oftalmológie. Jeho úlohou je vykonávať buď ambulantne alebo v rámci hospitalizácie diagnosticko-liečebné výkony vrátane preventívnych u detských pacientov. Na určité terapeutické postupy musí mať lekár licenciu, resp. oprávnenie vykonávať tieto výkony u detí.

Vyšetrenie dieťaťa vyžaduje trpezlivosť, špecifický prístup, znalosti, ale tiež čas. Možno preto sa detskej oftalmológii venuje relatívne málo lekárov.

 Najčastejšie očné ochorenia u detí

K vážnym očným ochoreniam, ktoré vyžadujú špecializovaný prístup, patrí vrodený sivý zákal, glaukóm (zelený zákal), nádory oka, vrodené chyby oka, viečok a ich okolia. V centre pozornosti je aj retinopatia (nezápalové ochorenie sietnice) nedonosených detí a rad zápalových afekcií oka. Komplexný prístup vyžaduje i škúlenie, ktoré tvorí asi 60 % detskej očnej problematiky. Závažné ochorenia väčšinou vyžadujú hospitalizáciu dieťaťa, ale, samozrejme, existuje i rad očných ochorení, ktoré sa primárne riešia ambulantne: dioptrické chyby, zápaly spojoviek, nepriechodnosť slzných ciest atď. Operačné úkony sa často robia u detí v batoľacom alebo dojčenskom veku (napr. vrodený sivý zákal), a nevyhnutnou podmienkou je preto prítomnosť skúseného detského anesteziológa. Ani tých nie je nadbytok. Treba si uvedomiť, že po operácii je nutná ďalšia, pooperačná starostlivosť. Očné chyby u detí navyše nebývajú izolované, ale sú združené s inými problémami a celkovými ochoreniami, a teda vyžadujú konzultáciu a spoluprácu i s ďalšími odborníkmi. Komplex tejto starostlivosti môže zaistiť len špecializované očné pracovisko zamerané na deti.

Dôraz na prevenciu

V prevencii očných chýb je dôležitý skríning vrodených očných chýb, ktoré môžu byť odhalené a včas liečené už po narodení dieťaťa. Preventívne kontroly sa robia u obvodných pediatrov (prvé vyšetrenie sa začína od 3 rokov), kedy sa vyšetruje zraková ostrosť a vykoná základný orientačný náhľad. Niektoré terénne očné pracoviská robia skríning dioptrických chýb u detí alebo škúlenia. Tieto vyšetrenia je však vždy nutné hodnotiť v kontexte ďalšieho, detailnejšieho oftalmologického vyšetrenia. Základné očné vyšetrenie u spolupracujúceho dieťaťa môže urobiť i skúsený optometrista.

Varovné príznaky

Vývoj očí u svojho dieťaťa by mali sledovať predovšetkým rodičia, ktorí by sa nemali spoliehať iba na preventívnu starostlivosť pediatrov alebo ambulantných oftalmológov. K tomu, aby s dieťaťom navštívili detského oftalmológa, by ich mali priviesť nasledujúce skutočnosti:

viditeľné a trvalé škúlenie zvlášť jedného oka,

zväčšenie oka alebo zosivenie jeho povrchu,

belavý reflex v zrenici,

kývavé alebo kmitavé pohyby očí,

začervenané oči alebo výrazná sekrécia z nich,

neistota dieťaťa pri orientácii v priestore.

Dodajme, že úraz oka a jeho okolia by mal vždy posúdiť oftalmológ. Preventívna prehliadka dieťaťa je potom určite vhodná v prípade výskytu očných chýb u rodičov alebo príbuzných, najmä ak sa objavila chyba už v ich detstve.

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.