MENU

Makulárna degenerácia

„Niektorí pacienti prídu na to, že sa niečo deje s ich zrakom, náhodou, napríklad keď si zakryjú jedno oko a zistia, že na druhé nevidia. Pri bežnom pozeraní totiž mozog vyrovnáva obraz získavaný z oboch očí,“ vysvetľuje MUDr. Miroslav Veith, vedúci lekár vitreoretinálneho oddelenia a makulárneho centra FN Kráľovské Vinohrady v Prahe.

Jedným z najvážnejších očných ochorení je vekom podmienená makulárna degenerácia (VPMD). Celosvetovo ňou trpí zhruba tridsať miliónov ľudí a je najčastejšou príčinou slepoty u starších nad päťdesiat rokov.

VPMD postihuje očnú sietnicu, presnejšie jej časť, ktorá sa nazýva žltá škvrna (lat. macula lutea = žltá škvrna). „Ide o žltkastú oblasť s priemerom asi 5 milimetrov v centre sietnice, umiestnenú približne naproti zrenici, s najväčšou koncentráciou čapíkov, teda buniek citlivých na svetlo. Toto miesto je dôležité pre priame videnie. Pokiaľ dôjde k jeho narušeniu, chorý má problémy napríklad s čítaním, rozoznávaním tvárí, s prečítaním čísla autobusu a podobne. V mieste, kde pri priamom videní zdravý človek bežne vidí obraz, chorí VPMD vidia tmavú škvrnu, pričom majú zachované periférne videnie,“ približuje problém MUDr. Miroslav Veith. VPMD má dve formy. „Suchá forma je častejšia, jej priebeh je pomalší a dochádza pri nej k úbytku a poškodeniu sietnicových buniek. Táto forma sa vyskytuje u 85 percent pacientov s VPMD,“ opisuje lekár.

Vlhká forma sa objavuje iba u 15 percent pacientov, jej priebeh je však veľmi rýchly, dramatický a k nezvratnému poškodeniu zraku pri nej môže dôjsť rádovo v týždňoch a mesiacoch. „Na rozdiel od suchej formy dochádza pri vlhkej v sietnici k prerastaniu ciev do miest, kde za bežných fyziologických podmienok nemajú byť. Tieto cievy potom spôsobujú opuch a krvácanie s postupným vznikom jazvovitých zmien, ktoré už znamenajú nezvratnú stratu zraku,“ dodáva lekár.

Hlavnú rolu hrá vek

Kľúčovým rizikovým faktorom rozvoja VPMD je vek. U 25 percent ľudí vo veku 45 – 65 rokov sú zjavné niektoré prejavy tohto ochorenia. „Dá sa povedať, že táto choroba je spôsobená starnutím oka. Otázka je, kedy a v akej miere sa prejavia prvé príznaky,“ hovorí MUDr. Miroslav Veith.

Rizikových faktorov je veľa. Okrem veku je to genetická záťaž, ateroskleróza, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, cukrovka, fajčenie, častý pobyt na slniečku bez okuliarov s ochranným UV filtrom, nekvalitná strava a znečistený vzduch.

S liečbou je to horšie

Liečba VPMD nie je ľahká. Pri suchej forme je terapia obmedzená na podávanie prípravkov, ktoré spomaľujú proces starnutia oka a zvyšujú jeho odolnosť. Medzi tieto prípravky patria antioxidanty, napríklad vitamín C, vitamín A, selén a zinok a predovšetkým karotenoidy – luteín, zeaxantín a mezozeaxantín. „Iná liečba v súčasnosti neexistuje. To však neznamená, že choroba sa vždy končí stratou zraku. U mnohých pacientov sa priebeh ochorenia spomalí či zastaví,“ upozorňuje odborník.

Pri vlhkej forme, pokiaľ pacient dorazí k lekárovi včas, teda rádovo v týždňoch od nástupu ochorenia, je možná terapia špeciálnymi liekmi. Tie sa aplikujú po podaní anestetických kvapiek tenkou ihlou priamo do oka. „Injekcie sa dávajú cez beľmo asi štyri milimetre od okraja rohovky. Oko je pri aplikácii fixované a výkon netrvá dlhšie než tri minúty. Injekcia nie je výrazne bolestivá a väčšina pacientov ju vníma ako krátky tlak či jemné poštípanie,“ približuje lekár. Počet injekcií je veľmi individuálny, v priemere sa aplikujú zhruba päťkrát do roka. „Zmyslom liečby je zabrániť ďalšiemu rastu patologických ciev v sietnici, čím docielime nielen stabilizáciu, ale tiež zlepšenie ako anatomického nálezu, tak zrakovej ostrosti,“ vysvetľuje MUDr. Miroslav Veith.

Ako sa vekom podmienená makulárna degenerácia prejavuje

  • VPDM, predovšetkým jej suchá forma, máva pomalý nástup a pacient si často to, že sa s jeho zrakom niečo deje, dlho ani nevšimne a prípadné problémy pripisuje zhoršeniu videnia nablízko.
  • Medzi prvé príznaky patrí neostré videnie nablízko, často sprevádzané zhoršeným videním farieb. Potom prichádza pokrivenie obrazu.

Kedy ísť na prehliadku

Pri VPMD, najmä jej vlhkej forme, je dôležité včas podchytiť začínajúce ochorenie. Keď si človek všimne, že sa mu zhoršuje zrak, mal by neodkladne navštíviť očného lekára. Pri diagnostike VPMD by mal byť pacient okamžite odoslaný na ďalšie odborné vyšetrenie. „Pokiaľ vyšetrenie preukáže nejaké známky suchej formy VPMD, nasleduje ďalšia kontrola podľa odporúčania lekára, pri vlhkej forme je nutné začať s liečbou čo najrýchlejšie. Ak vyšetrenie neodhalí známky prebiehajúceho degeneratívneho ochorenia, stačí ďalšia kontrola až o jeden či dva roky,“ odporúča MUDr. Miroslav Veith.

Dôležitá prevencia

Vzhľadom na to, že možnosti liečby VPMD sú veľmi limitované, je dobré nepodceňovať prevenciu. K tej, okrem pravidelných očných vyšetrení, patrí aj:

  • konzumácia stravy bohatej na antioxidanty, teda ovocia a zeleniny, obsahujúcej karotenoidy a vitamín C,
  • nosenie okuliarov s UV filtrom,
  • obmedzenie pobytu v znečistenom prostredí,
  • zodpovedajúca liečba prípadných systémových ochorení.

foto: unsplash.com, pixabay.com

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.