Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Nevyhnutné vyšetrenia pred úpravou prsníkov

Súčasťou každého plánovaného chirurgického zákroku je predoperačné vyšetrenie. To platí aj pri plastických operáciách prsníkov. V týchto prípadoch by takéto „predoperačné“ malo zahŕňať aj ultrazvukové či mamografické vyšetrenie prsníkov. Dôkladná prehliadka však môže priniesť nečakané zistenie.

 V rámci bežného predoperačného vyšetrenia sa žena zúčastní na prehliadke u praktického lekára, ktorý zaručí interné vyšetrenie vrátane EKG a zároveň odber krvi, z ktorého sa laboratórnym rozborom určí, či nie je žena málokrvná, či počet bielych krviniek nesignalizuje prebiehajúcu infekciu, pričom dôležité sú aj hodnoty vzťahujúce sa na zrážavosť krvi.

Zmyslom vyšetrenia je zhodnotenie zdravotného stavu ženy a toho, či je schopná absolvovať výkon v celkovej anestézii.

Ak si plánuje žena plastickú úpravu prsníkov, ak nemá v rodinnej anamnéze zvýšené riziko vzniku rakoviny prsníka a ak má menej ako 40 rokov, mala by ešte podstúpiť vyšetrenie u špecializovaného ultrasonografistu, žena staršia ako 40-ročná by mala zároveň absolvovať aj mamografické vyšetrenie.

„Cieľom vyšetrenia je zhodnotenie stavu mliečnej žľazy a prípadné odhalenie ložiska nádoru ešte predtým, kým sa vykoná plastická úprava prsníka. Vyšetrenie možno urobiť buď v rámci kliniky plastickej chirurgie, alebo ho zabezpečí praktický lekár ženy v mieste bydliska,“ vysvetľuje primár Kliniky plastickej chirurgie a Centra komplexnej starostlivosti o ženy s onkologickou chorobou prsníka pri Fakultnej nemocnici Na Bulovke MUDr. Karel Urban.

 Namiesto nových prsníkov onkologická liečba

Ultrazvukové vyšetrenie prsníka vo väčšine prípadov ukáže bežný stav žľazy a žena sa môže na plastickej úprave zúčastniť bez problémov. U niektorých žien to však tak nie je. „Asi u jednej ženy z osemsto sa v rámci predoperačného vyšetrenia diagnostikuje ložisko v prsníku,“ hovorí MUDr. Lívia Večeřová z Centra pre choroby prsníka v Prahe 10.

Ložisko sa u týchto žien podchytí ešte v tzv. bezpríznakovom štádiu, keď hrčka v prsníku ešte nie je väčšia ako jeden centimeter, nie je hmatateľná a žena nemá nijaké ťažkosti. Ak sa zistí taký nález, plastická operácia sa odloží a žene sa odporučí dovyšetrenie ďalšími diagnostickými postupmi. „V prípade vyslovenia podozrenia na nádor v prsníku sa žene odoberie vzorka tkaniva z ložiska, ktorá sa odošle na histologický rozbor. Ak rozbor preukáže prítomnosť nádoru, žene sa navrhne terapia, to znamená chirurgická liečba, ktorú tvorí odobratie prsníka či jeho časti, chemoterapia, prípadne rádioterapia, podľa rozhodnutia ošetrujúceho onkológa,“ dodáva MUDr. Večerová.

Súčasťou komplexnej liečby môže byť aj následná rekonštrukcia odobraného prsníka, ku ktorej sa pristupuje po dohode s onkológom do dvoch rokov od odobratia prsníka. „Výhoda spolupráce mamológa a plastického chirurga je aj v tom, že v rámci primárnej chirurgickej liečby môžu lekári pri odoberaní prsníka či jeho časti brať ohľad na to, že v budúcnosti dôjde k rekonštrukcii prsníka, a podľa toho si zvoliť spôsob vykonania operácie,“ dodáva MUDr. Urban.

 Ultrazvuk aj po plastike

Ak ultrazvukové vyšetrenie nepreukáže žiadne zmeny na mliečnej žľaze a žena bez problémov podstúpi úpravu prsníkov, je dobré stav prsníka po plastickej operácii pravidelne kontrolovať. Ak je silikónový implantát uložený pod svalom, dá sa bez problémov vyšetriť stav celej prsnej žľazy, uloženie implantátu a jeho vzťah k okolitému tkanivu aj opuzdrenie, ktoré tvorí tenká väzivová vrstva.

„U žien, ktoré v prvých dňoch po úprave prsníkov nedodržujú odporúčaný režim a nadmerne zaťažujú dominantnú ruku, môže dôjsť v mieste implantátu k vytvoreniu väčšieho množstva voľnej, obvykle čírej tekutiny. Týmto ženám sa odporúča zmena denného režimu a každodenných stereotypov tak, aby sa dominantnej ruke odľahčilo a mohlo dôjsť k vymiznutiu tekutiny. Niekedy stačí vystriedanie ramena, na ktorom žena nosí kabelku, zmena práce s počítačovou myšou, odľahčenie ruky od nosenia ťažkých tašiek, zmena polohy, v ktorej žena pestuje dieťa, a podobne,“ uvádza lekárka.

Ak je implantát uložený pod mliečnou žľazou, môže byť žľazu horšie vidno najmä v svojej dolnej časti a vyšetrenie by mal uskutočniť ultrasonografista so skúsenosťami s vyšetrovaním prsníkov s implantátmi.

Prvé ultrazvukové vyšetrenie by sa malo uskutočniť asi rok po zákroku, ďalšie pravidelne každý rok.

 Implantáty rakovinu nespôsobujú

Každá žena, ktorá uvažuje o plastickej operácii prsníkov, by mala vedieť, že zákrok s použitím implantátov vôbec neovplyvňuje riziko vzniku nádoru. „Implantáty nezvyšujú ani neznižujú vznik onkologického ochorenia prsníka. Riziko vzniku nádoru je rovnaké ako v prípade, ak žena zväčšenie nepodstúpila. Problém nie je ani v okamihu, keď sa žena rozhodne pre materstvo; laktáciu a dojčenie implantáty obyčajne neovplyvňujú,“ dodáva Karel Urban.

Naopak, skúsenosti ukazujú, že ženy s implantátmi sú v určitej výhode. Tým, že chodia na pravidelné ultrazvukové kontroly, majú vysokú šancu, že keď sa v prsníku vytvorí nádor, odhalia ho lekári včas, a tak možno začať s liečbou ešte vtedy, keď je nádor malý, teda aj šanca na uzdravenie ženy je významne vyššia.

Rakovina prsníka v číslach

* Každá žena má od narodenia priemerne 12-percentné riziko, že sa u nej niekedy počas života vyvinie karcinóm prsníka.

* V Európskej únii ročne ochorie na rakovinu prsníka okolo 275-tisíc žien.

* Vek žien s rakovinou prsníka sa stále znižuje, 35 % pacientok je mladších ako 55-ročných a 12 % mladších ako 45-ročných.

* Rakovina prsníka je najčastejšou príčinou smrti u žien vo veku medzi 35. a 59. rokom života.

Tehotnosť nemusí ochrániť

Na rakovinu prsníka môže ochorieť aj tehotná žena. „U jedného až dvoch percent tehotných žien sa môže počas tehotnosti vytvoriť nádor na mliečnej žľaze. Do vzťahu k tehotnosti sa obyčajne dávajú aj nádory prsníka, ktoré sa manifestujú (prejavujú) až do jedného roka po pôrode. Ak sa v tomto období zistí nádor, predpokladá sa, že vznikol práve v období iného stavu ženy,“ vysvetľuje MUDr. Lívia Večeřová.

Keď vznikne u ženy na základe vyšetrenia pomocou zobrazovacích metód podozrenie na karcinóm prsníka, lekár ju môže poslať na bioptické vyšetrenie, ktoré nález overí. Ďalší postup sa odvíja od histologického výsledku.

foto: Unsplash.com, Pixabay.com

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.