MENU

O čo si koledujeme, keď sa nehýbeme?

Cigarety považujete za zločin, cukor je pre vás smrť a pri každom súste, ktoré vložíte do úst, všetko dvakrát „pregúglite“, kým prehltnete, len aby to bolo podľa pravidiel zdravej výživy? Vyzerá to zodpovedne, ale len, ak to všetko nerobíte zo stoličky od počítača. Sedavý spôsob života je totiž väčšou hrozbou ako kalórie. Odborníci ho dokonca nazývajú novou formou fajčenia – je rovnako návykový, navyše nebezpečný. V čom?

SPOMAĽUJE CIRKULÁCIU KRVI

Už aj krátke dvadsaťminútové sedenie spôsobí v na­šom tele spomalenie cirkulácie krvi v nohách, tak si skúste prepočítať, čo sa v tele asi deje po ôsmich hodi­nách v práci… Nedokrvené orgány majú problémy pl­niť všetky funkcie, za ktoré sú zodpovedné a človek sa cíti, akoby ho prešiel parný valec. Niektorí, paradoxne, pociťujú vyčerpanosť, svalovicu a dychovú nedosta­točnosť ako po behu. Tentoraz tým všetkým však len organizmus upozorňuje na nedostatok kyslíka a živín.

VEDIE K NADVÁHE A OBEZITE

Keďže človek sa pri práci za stolom nehýbe, všetku energiu, ktorú prijme, organizmus ukladá. Nemá ju totiž kde využiť. Dokonca aj tí, čo 2- až 3-krát v týždni cvičia, si v prípade sedavého zamestnania stále kole­dujú o problémy, ktoré dostali súhrnný názov metabo­lický syndróm, keď v organizme dochádza k takzvanej inzulínovej rezistencii. Tá zvyšuje hladinu LDL choles­terolu a krvných triacylglycerolov a znižuje hladinu HDL cholesterolu, čo môže viesť k vytváraniu tukové­ho povlaku na stenách tepien. Práve ten je nakoniec jedným zo zásadných príčin kardiovaskulárnych prob­lémov a vytvárania krvných zrazenín, ktoré sú príči­nou mozgových príhod.

RISKUJETE CUKROVKU

Odhaduje sa, že nedostatok pohybu je príčinou 10 až 15 percent prípadov diabetu, pričom riziko zvyšujú už dve hodiny pred obrazovkou televízie denne. Po­hyb totiž zlepšuje v organizme „vychytávanie“ glukó­zy v kostrovom tkanive, ako aj citlivosť na inzulín. Už dvojhodinové prechádzky denne tak podľa odborní­kov dokážu znížiť riziko úmrtia na následky nielen cukrovky, ale aj srdcovocievnych chorôb.

ÚZKOSTI A DEPRESIE

U tých, ktorí majú sedavý spôsob života, je vyššie do­konca aj riziko úzkostí a depresií. Výskumy totiž ukáza­li, že ľudia, ktorí strávia na stoličke viac ako šesť hodín denne, majú o 90 percent vyššiu pravdepodobnosť, že sa stanú obeťami chronickej únavy, nervozity a vnú­torného nepokoja. Naopak, pravidelný pohyb pocity úzkosti zmierni a znásobí pocit pohody. Optimálnych je podľa odborníkov päť polhodinových tréningov týž­denne, pričom účinné sú aj rýchle prechádzky.

DEMENCIA

Ak od monitora neodtrhnete oči celé hodiny a prese­díte pri ňom dni, je úplne jedno, koľko informácií ste z neho získali. Nakoniec zabudnete nielen tie, ale aj to, ako sa voláte. Už niekoľko štúdií totiž potvrdilo sú­vis nedostatku pohybu s rozvojom demencií. Dôkazy totiž naznačujú, že mozgu prospieva celoživotná fyzic­ká aktivita. Zrejme za to môže jeho lepšie prekrvenie počas fyzickej aktivity, čo pomáha rastu nových ner­vových buniek a celkovo zlepšuje štruktúru i funkciu mozgu.

MYŠ VÁS DORAZÍ

Sedavé zamestnanie dnes znamená predo­všetkým sedenie za počítačom, a tak sa k zvyšným problémom „kancelárskych krýs“ pridáva ešte aj syndróm karpálneho tunela, ktorý býva následkom nesprávneho držania počítačovej myši. Ten je spôsobený dlhodobým nadmerným a jednostranným zaťažením ruky a vzniká tlakom na mediál­ny nerv, ktorý prechádza karpálnym tu­nelom. Prejavuje sa nočnými bolesťa­mi, oslabením ruky či tŕpnutím prstov.

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.