Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Tinnitus nikdy nespí

Počujete stále v ušiach šumenie, pískanie, syčanie, hvízdanie…? Tinnitus dosiaľ zostáva pre lekárov tak trochu neznámou, ktorá však postihnutým často výrazne znepríjemňuje život.

„Ide o zvukový fenomén, ktorý nemá zdroj v okolitom prostredí a pacient ho napriek tomu vníma svojím sluchom (jedným uchom či oboma) ako hučanie, syčanie, pískanie a podobne. V zásade sa dá tento jav klasifikovať ako náhle vzniknutá záležitosť alebo, naopak, chronická, teda trvajúca dlhšie než šesť mesiacov,“ hovorí MUDr. Ivan Šejna, CSc., z Otorinolaryngologickej kliniky 3. LF UK a FN Kráľovské Vinohrady v Prahe a poznamenáva: „V každom prípade je dôležité zdôrazniť, že tinnitus nie je to isté, čo zvukové halucinácie, kedy človek počuje hlasy, hudbu či zvuky, ktoré nesú určité osobné posolstvo, čo potom, samozrejme, patrí do oblasti psychiatrie.“

Vzhľadom k narastajúcemu počtu prípadov tinnitu nielen u starších osôb, ale aj u tých mladších sa zdá, že ide o tzv. civilizačné ochorenie, ktoré je úzko spojené s naším životným štýlom. Krátkodobý tinnitus podľa všetkého zažilo zhruba 25 % populácie, chronický stav sa týka okolo 10 %. U nás sa počet osôb s tinnitom pohybuje medzi 10 a 15 %, čo je číslo pomerne vysoké.

 Pátranie po príčinách

Slovo tinnitus pochádza z latinčiny – tinniere znamená zvoniť. Nejde však o zvukový signál, ktorý mieri z ucha do mozgu – zaujímavým faktom je, že ho počuje/vníma i hluchý človek! Presná príčina vzniku tohto „ochorenia“ nie je celkom jasná, resp. existuje viacero možných „vinníkov“, napríklad preťažovaná a často súčasne zablokovaná krčná chrbtica, vysoký krvný tlak, srdcové ochorenie, skleróza multiplex a pod. „Z tohto dôvodu treba pacienta vyšetriť nielen po stránke ORL, ale tiež vziať do úvahy jeho celkový zdravotný stav a lieky, ktoré užíva. Spravidla sa teda nezaobídeme bez komplexného interného vyšetrenia. Podľa skúseností z našej kliniky je potrebné dôkladne vyšetriť najmä spomínanú krčnú chrbticu. Významne ovplyvňuje sluchové chyby či tinnitus, a dokonca ich môže i spôsobiť,“ uvádza lekár.

Tinnitus má hlasitosť cca 10 dB, čo zodpovedá zhruba šumu lesa za mierneho vánku. Napríklad „zvuk“ prehltnutia je o 20 dB hlasnejší, a predsa ho nijako nevnímame, teda za normálnych okolností. Na porovnanie: hlasitosť bežnej ľudskej reči sa pohybuje okolo 60 dB. Uši sa, bohužiaľ, nedajú „vypnúť“, zaťažujeme ich 24 hodín denne, na rozdiel od očí, ktoré jednoducho zavrieme, pokiaľ ich chceme chrániť alebo si chceme odpočinúť.

Čo znamená pojem „hypoplázia vertebrálnej artérie“ a ako súvisí s tinnitom?

„Vertebrálna artéria (arteria vertebralis) je stavcová tepna, ktorá krvou zásobuje oblasť spodiny lebečnej a ucha. Hypoplázia alebo zúženie tejto tepny môže byť vrodené alebo získané v dôsledku útlaku cievy chybným postavením krčnej chrbtice,“ vysvetľuje MUDr. Šejna. „Dá sa odhaliť angiograficky, čo je metóda zobrazenia cievneho riečiska po aplikácii kontrastnej látky. Pokiaľ má pacient tinnitus a zistíme hypopláziu, tak sa tento nález môže dať do príčinnej súvislosti, ale faktom je, že veľa pacientov nemá žiadny defekt cievneho riečiska, a napriek tomu má tinnitus a naopak – celkom náhodne sa počas vyšetrenia z iných dôvodov odhalí hypoplázia, daný človek však tinnitus nemá.“

  • Často môže byť príčinou tinnitu „iba“ mazová zátka, ktorá upchá zvukovod a po jej odstránení problém pominie.
  • Niekedy sa tinnitus dáva do súvislosti aj so stomatologickým zákrokom, len nie je celkom jasné, či ťažkosti nastanú vplyvom zvuku vŕtačky alebo neprirodzeného záklonu pacienta na zubárskom kresle.

Ušná hygiena

Čistenie uší? Názor lekárov na domáce čistenie uší nie je jednotný, jednako len jemné čistenie uší raz za 14 dní po zvlhčení (sprchovaní, kúpanie) by malo byť v poriadku. V každom prípade je to vec celkom individuálna, niekedy má ucho viac mazových žliazok, a teda sa mu mazu tvorí viac. Pre zaujímavosť: dnes už sa na ORL odstraňuje maz pod ušným mikroskopom, nemusíte teda podstupovať nie vždy príjemný výplach uší prúdom vody ako kedysi.

Čomu sa vyhnúť

Čo môže tinnitus zhoršovať? Predovšetkým psychické napätie, stresové situácie, preťaženie v športe či dlhé riadenie automobilu. Teda všetky situácie a činnosti, pri ktorých je človek pod psychickým tlakom. Tinnitu môžu predchádzať vnútorné obavy, úzkosť, strach, podvedomé konflikty, problémy s partnerom či dokonca depresie. Psychosomatika hovorí, že keď máme problémy so sluchom, tak nechceme čosi počuť/počúvať, spravidla od blízkych osôb.

 !!! Nefajčite, neberte drogy, otázka vplyvu alkoholu je dnes veľmi diskutovaná… Vyhýbajte sa hlučným prostrediam (rockové koncerty, bary) a nepúšťajte si príliš hlasno hudbu do slúchadiel.

Ľudia, ktorí sa často pohybujú na hlukovo exponovaných miestach (hudobníci, zvukári a pod.), by sa mali pravidelne (raz ročne) dostaviť na audiometrické vyšetrenie, ktoré hodnotí sluchové straty v dôsledku nadmerného hluku. Práve títo ľudia často tiež trpia tinnitom či už v dôsledku hluku, či nadmerného stresu.

Ako s tinnitom skoncovať?

Skôr ako o liečbe by sme mali hovoriť o postupoch, ktoré môžu šelesty v uchu zvládnuť či zmierniť. Rozhodne neplatí, že sa možno rýchlo a ľahko tinnitu zbaviť, i keď na druhej strane je fakt, že tinnitus v niektorých prípadoch vymizne sám.

„Vzhľadom na to, že tinnitus môže vzniknúť ako náhle, tak i pozvoľna a plazivo, pre potreby terapie je potrebné tieto dva varianty odlíšiť. Inak budeme postupovať, pokiaľ pacient príde včas s akútnym tinnitom, a inak, ak ide o pacienta s chronickým tinnitom. V takom prípade bude náprava či úľava, samozrejme, zložitejšia. Pri akútnych prípadoch, pokiaľ sa človek dostaví k lekárovi v horizonte dní alebo i týždňov od začiatku ťažkostí, je liečba obdobná ako pri náhle vzniknutej nedoslýchavosti. Pacient užíva kortikoidy a lieky na podporu cievneho zásobenia sluchového orgánu i centrálneho nervového systému. Ak sa táto liečba začne včas, býva oveľa úspešnejšia než u pacientov s chronickým priebehom, kde je v prvom rade nutné človeka komplexne vyšetriť a snažiť sa ovplyvniť najpravdepodobnejšiu príčinu ťažkostí. Terapeuticky to znamená nasadiť lieky na podporu krvného obehu, lieky ovplyvňujúce metabolizmus nervových buniek, a tiež začať rehabilitačné cvičenie. Tinnitus, pokiaľ nie je jeho príčinou aneuryzma (vydutina) cievy alebo nádor mozgu, spravidla nie je vážnym ochorením, ale je ochorením veľmi obťažujúcim,“ konštatuje lekár.

!!! Nevyhnutné je pacienta dôkladne vyšetriť a odhaliť i menej pravdepodobné príčiny týchto sluchových vnemov. Jednou z týchto príčin môže byť benígny nádor pošvy sluchového nervu, ktorý sa prejavuje závratom, poruchou sluchu a práve tinnitom. Tu sa na vyšetrenie využíva magnetická rezonancia mozgu, často s aplikáciou kontrastnej látky.

Lieky, laser, rehabilitácia…

„V liečbe tinnitu sa používajú jednak lieky ovplyvňujúce prekrvenie/cievne zásobenie (betahistin), posledných desať rokov používame aj lieky s výťažkami ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba), ktoré majú okrem iného vplyv na pamäť alebo funkciu nervových buniek v mozgu. Treba však počítať s dlhodobou, niekoľkomesačnou liečbou,“ upozorňuje doktor Šejna. „Na našej klinike máme dobré skúsenosti s liečbou laserom v kombinácii s podávaním liekov s ginkom a rehabilitáciou krčnej chrbtice. Ukazuje sa, že práve tento spôsob liečby prináša výsledky, rovnako ako hyperbarická oxygenoterapia, teda inhalácia pretlakového kyslíka v barokomore, ktorá je v mnohých prípadoch veľmi účinná.“

 Prekrývanie zvukov

Jednou z metód, ktorá sa v liečbe tinnitu nejaký čas uplatňovala a stále sa využíva, je používanie tzv. noiseru, čo je elektronická pomôcka (vkladá sa do ucha), vytvárajúca mäkký príjemný šum, ktorý prekryje zvuky z pacientovho ucha. Možno povedať, že namiesto toho, aby človek „kontroloval“, či stále počuje oné nepríjemné zvuky, vníma zvuk noiseru podobný šumeniu morských vĺn. U mnohých pacientov boli zaznamenané uspokojujúce výsledky, nemožno však povedať, že by táto metóda mala byť používaná plošne, vo všetkých prípadoch tinnitu. Každý sme originál s inou príčinou sluchových ťažkostí, a preto by i liečba mala byť celkom individuálna!

Nájsť rovnováhu

Pacienti často pozitívne vnímajú pomoc v podobe psychoterapie (a niekedy je tiež nevyhnutná). Môže odhaliť skryté príčiny tinnitu, ktoré súvisia napríklad s prežitou traumou (úmrtie blízkeho človeka, rozchod a pod.). Viac než vhodným pomocníkom bývajú rôzne relaxačné metódy, pri ktorých dochádza k uvoľňovaniu celého tela a nastoleniu pocitu pokoja, ktorého sa často danému človeku v bežnom živote nedostáva. Čo sa týka cvičenia, odporúča sa joga, čchi-kung či tai-či, teda také štýly, kde sa uplatňuje vláčny, pomalý pohyb prinášajúci vnútornú rovnováhu a pokoj. Niektorí ľudia si tiež (paradoxne) na tlmený, hoci nepríjemný zvuk vo svojej hlave zvyknú, akceptujú ho a naučia sa s ním žiť.

 

foto:unsplash.com

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.