Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Túžba lepšie vidieť

Zrak nás spája s okolitým svetom. Kto si niekedy vyskúšal pohybovať sa v úplnej tme na špeciálnej „neviditeľnej“ výstave, tak si až bolestne uvedomil, ako veľmi je zrak dôležitý. Keď vidíme zle, máme prirodzenú túžbu vidieť jasne, ostro a bez problémov. Čo všetko možno pre to urobiť, okrem nosenia okuliarov a kontaktných šošoviek?

Vek blikajúcich displejov počítačov a mobilných telefónov, nadmerný stres, zhon a pracovné vypätie – podpisuje sa tento nie práve idylický životný štýl na stave očí? Ako poznamenáva doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc., problematika očných chorôb sa premieňa v čase. Dnes nám už niektoré očné choroby, hojné v dávnejších časoch, síce nehrozia, jednako len pribúda postihnutí zraku v súvislosti s vyšším výskytom civilizačných chorôb a v dôsledku celkového starnutia populácie.

Rôzne podoby zrakových ťažkostí

Medzi najzávažnejšie očné choroby patrí vekom podmienená degenerácia sietnice, ktorou je na svete postihnutých viac než 30 miliónov ľudí. Ďalším závažným ochorením, vedúcim až k slepote, je zelený zákal – glaukóm. Nastupuje plazivo, mnoho ľudí spočiatku vôbec netuší, že má glaukóm. U dospelých pacientov sa na stave zraku veľmi „podpisuje“ i sivý zákal (katarakta), ktorý však možno (na rozdiel od zeleného zákalu) chirurgicky celkom vyliečiť.

Jedným z mýtov je, že sa tieto choroby týkajú len starších ľudí. Mnohými však môžu trpieť i deti. U nich sa síce najčastejšie riešia refrakčné chyby, výnimkou však nie je ani spomínaný sivý či zelený zákal. Zásadné je očnú chybu čo najskôr odhaliť a včas začať s liečbou. Potešujúce je, že vďaka moderným technológiám lekári dnes dokážu väčšinu očných ochorení a chýb úspešne riešiť.

Krátkozrakosť s výživou nesúvisí

Refrakčné chyby, teda krátkozrakosť, ďalekozrakosť či astigmatizmus, sa vyskytujú u 25 – 30 % nášho obyvateľstva. Najčastejšou chybou (60 %) je medzi nimi ďalekozrakosť, nasledovaná (15 – 30 %) krátkozrakosťou, z 10 – 15 % potom ide o astigmatizmus (refrakčná chyba spôsobená nepravidelným zakrivením rohovky alebo šošovky). Tieto čísla sa v iných krajinách môžu líšiť, závisí o i. od rasy a zemepisnej oblasti. „Napríklad v prípade krátkozrakosti sa ako jeden z možných dôvodov jej väčšieho výskytu v civilizovaných krajinách udáva vzdelanostná úroveň a väčšie zameranie práce na blízku vzdialenosť. Genetická teória je založená na individuálnej rozdielnosti v raste oka. Na druhej strane predtým predpokladaný vplyv nedostatočnej výživy na vznik krátkozrakosti nebol dostatočne preukázaný,“ vysvetľuje docentka Baráková.

Veľa ľudí dnes pracuje dlhé hodiny pri počítači a môže sa u nich prejaviť množstvo ťažkostí – únava a pálenie očí, rozmazané a zahmlené videnie, bolesť hlavy a čela a pod. Len čo si však odpočinieme, hoci krátko, zrak sa spravidla rýchlo „obnoví“ a subjektívne problémy vymiznú. Pokiaľ sa teda dlhý čas pozeráte iba na krátku vzdialenosť, z času na času vzhliadnite a zadívajte sa do diaľky, ideálne do zelene. Ak však pri práci s počítačom nepoužívate okuliare, napriek tomu, že ich potrebujete, obyčajný odpočinok vás ťažkostí nezbaví!

Dobrou správou je, že moderná doba síce generuje relatívne vysoký počet ľudí s refrakčnými chybami, ale tiež čím ďalej, tým aj širšie možnosti, ako tieto chyby riešiť, navyše rýchlo a takmer bezbolestne či už s pomocou laserových zákrokov alebo vnútroočnou chirurgiou.

Pravidelné prehliadky sú nutné

„Veľkým problémom súčasnosti môže byť neliečená či neskoro zachytená diabetická retinopatia, teda ochorenie sietnice, ktoré je jednou z najčastejších komplikácií cukrovky. Diabetes je, bohužiaľ, nielen v našej krajine stále na vzostupe. Pokiaľ nie je liečený a dostatočne kompenzovaný, a pokiaľ zmeny zraku nie sú zachytené včas, diabetická retinopatia sa môže, bohužiaľ, i dnes skončiť úplnou slepotou. Preto apelujem na všetkých pacientov s diabetom (ale nielen na nich), aby nepodceňovali pravidelné očné kontroly u svojho lekára. Pokiaľ sa postihnutie sietnice rozpozná včas, je možné postup choroby spomaliť, zastaviť a zrak zachrániť. V pokročilejších štádiách retinopatie prichádza do úvahy napríklad operačný zákrok pomocou laseru, ktorý ochorenie stabilizuje,“ uvádza očná špecialistka.

V staršom veku (60 – 70 rokov, ale často, bohužiaľ, i u mladších ročníkov) dochádza k vekom podmienenej makulárnej degenerácii sietnice, ktorá spôsobuje výrazné zhoršenie tzv. centrálneho videnia, čo znemožňuje prácu na blízko vzhľadom na to, že postihnutý nie je schopný rozoznávať detaily. „Vlhká“ forma choroby často postupuje veľmi rýchlo a dokáže zničiť zrak v priebehu niekoľkých mesiacov. Presná príčina nie je známa, jednako len sa predpokladá, že ide o mutáciu génu, ktorý je zodpovedný za látkovú výmenu v sietnici oka. Včasným rozpoznaním možno postup ochorenia zastaviť. Liečba spočíva okrem iného v aplikácii špeciálnych liečiv priamo do vnútra oka (vnútroočné injekcie).

 Očná chirurgia ponúka veľa

Akými chybami sa na klinike prevažne zaoberáte, pani primárka? „Som očný chirurg a tak sa predovšetkým venujem riešeniu refrakčných chýb pomocou laseru a vnútroočnej chirurgie. Mojou hlavnou doménou sú operácie sivého zákalu, ktoré spočívajú v odstránení zakalenej šošovky a nahradením umelou šošovkou. Sivý zákal sa vyskytuje prevažne u starších ľudí, ale môže sa objaviť v každom veku. Osobne sa dlhodobo venujem chirurgickej liečbe vrodenej katarakty, takže operujem i novorodencov, ktorí sú starí iba niekoľko týždňov. V chirurgii sivého zákalu došlo v posledných desaťročiach k veľkému pokroku. Zmenila sa ako technika operácie, tak indikácia na výkon. V súlade s terajším životným štýlom, vzrastajúcou životnou úrovňou a predlžovaním aktívnej staroby sa zvyšujú i nároky pacientov na kvalitu videnia. Žiadajú rýchle a efektívne riešenie, ktoré ich nebude obmedzovať v práci alebo pri športe,“ hovorí docentka Baráková a doplňuje: „Sivý zákal sa najprv nechával ,dozrieť‘, vyčkávalo sa, až bude šošovka kompletne skalená (človek na dané oko už takmer nevidel), a až potom sa prikročilo k operácii, ktorá nebola práve jednoduchým počinom, navyše mala neistú prognózu. Dnes je to iné. Výkon sa robí ambulantne, rez má len cca okolo 2 mm (na rozdiel od voľakedajších 2 – 3 cm!), do oka sa namiesto pôvodnej šošovky vloží špeciálna umelá vnútroočná šošovka a pacient vidí ostro spravidla hneď na druhý-tretí deň. Teda rýchly výsledok s minimom bolesti pre pacienta!“

Refrakčné chyby a výmena šošovky

Výmena vnútroočnej šošovky sa, samozrejme, dá urobiť aj pri refrakčných chybách (ďalekozrakosti, krátkozrakosti či astigmatizme), ale je vhodná skôr pre ľudí vo veku od 45 –50 rokov vyššie, u ktorých pôvodná biologická šošovka už sama nie je schopná akomodovať (zaostrovať, meniť svoje zakrivenie). U mladších ročníkov, kedy šošovka je schopná akomodácie, sú vhodnejšie laserové zákroky, kde táto pôvodná šošovka zostáva na svojom mieste. Pre mladých pacientov s vysokou dioptrickou chybou či tenkou rohovkou, pre ktorých nie je vhodný laserový zákrok, je riešením implantácia vnútroočnej fakickej šošovky, ktorá je ultratenká a vyzerá ako kontaktná šošovka.

Je navrhnutá tak, aby v oku fungovala zároveň s pôvodnou biologickou šošovkou – vkladá sa medzi pacientovu šošovku a dúhovku. Koriguje (nahrádza) dioptrie a pacient je schopný zaostriť bez okuliarov do diaľky i na blízko. Fakická šošovka sa pre pacienta dodáva na mieru, na podklade podrobného vyšetrenia. Výhodou je možnosť takto korigovať i veľmi vysoké chyby bezpečne a dlhodobo.

Na riešenie astigmatizmu sú určené šošovky torické. Tie sú k dispozícii ako v klasickom variante vnútroočnej šošovky, tak vo variante fakickej šošovky.

Názory na to, či operovať obe oči naraz alebo v odstupe (napríklad niekoľkých dní), sa rôznia. Postup sa volí celkom individuálne podľa potrieb pacienta. Výhodou operácie oboch očí v jeden deň je predovšetkým rýchla zraková rehabilitácia a menšia časová záťaž pacienta opakovanými návštevami očného lekára.

Dôkladné vyšetrenie zraku

To, aký zákrok bude pre pacienta najvhodnejší, načrtne úvodné „kolo“ rôznych vyšetrení, ktoré trvá jednu až dve hodiny. Daný človek spravidla na kliniku zamieri už s konkrétnym problémom, ktorý hodlá riešiť. Jednako len vyšetriť všetky parametre a dať ich do súvislostí je pred každým zákrokom nevyhnutné. Meria sa reliéf rohovky, tzv. rohovková mapa, vnútroočný tlak, refrakcia, aké je oko dlhé v predo-zadnej osi, preverí sa očné pozadie a zistia sa presné údaje o počte dioptrií, teda všetky dôležité parametre pre finálne rozhodnutie lekára indikovať určitý zákrok. Pacient musí byť kompletne vyšetrený. Ak sa totiž odhalí napr. zvýšený vnútroočný tlak (neliečený) či patológia rohovky alebo sietnice, často sa nedá daný zákrok vykonať. Pre laserové výkony sú nutné určité predpoklady: až na výnimky sa väčšinou zákrok nerobí pred dosiahnutím 18 rokov, očná chyba by mala byť stabilizovaná, zákroky sa neodporúčajú tehotným ani plne dojčiacim ženám, nebudete vhodným kandidátom, ak máte napr. autoimunitné ochorenie a tvoria sa vám keloidné jazvy, a pod.

Čas na pacienta – základ liečby

„Na konci úvodných vyšetrení prebieha konzultácia s lekárom, ktorý s pacientom preberá výsledky a ponúka možné riešenia. Spravidla sa ich ponúka hneď niekoľko. Základom úspechu je venovať pacientovi pred operáciou dostatok času, zistiť všetky dôležité informácie – okrem iného, akým spôsobom oči spravidla využíva (napríklad rozdielne požiadavky na zrak u mikrochirurga, hráča golfu či mamičky na materskej dovolenke) a vysvetliť postup zákroku, očakávaný výsledok, ale tiež riziká, prípadne komplikácie, ktoré môžu nastať,“ uzatvára docentka Baráková.


Pomáhame vyvíjať nové operačné postupy

 Rozhovor s prim. MUDr. Pavlom Stodůlkom, PhD., zakladateľom očnej kliniky Gemini.

 Pán prednosta, od prvej operácie metódou LASIK v našej krajine uplynulo už takmer 21 rokov. Ako sa od tej doby zmenili možnosti laserových operácií očí? Ktoré laserové zákroky máte ako operatér „najradšej“?

Operácia LASIK bola prelomová v tom, že odstránila bolestivosť po operácii. Dovtedy boli laserové operácie veľmi bolestivé, čo sa s nástupom novej metódy zmenilo. Ako sme to dosiahli? Pri operácii LASIK sa laserom vytvorí na povrchu oka tenká vrstva chrániaca oko proti bolestivosti, pod ktorou sa urobí laserové odstránenie očnej chyby. Za posledných dvadsať rokov prešli laserové operácie ďalším vývojom a sú dnes oveľa rýchlejšie, presnejšie a bezpečnejšie. Najpokročilejším typom operácie LASIK, vykonávaným na našej klinike, je 6D LASIK. Pri tejto operácii sa maximálna presnosť dosahuje tým, že laser v priebehu operácie kompenzuje všetky mikropohyby oka.

Vždycky som rád operácie zlepšoval a zavádzal nové operačné postupy, preto mávam najradšej najnovšie metódy. Patrí medzi ne LASIK ReLEx SMILE, čo je jedna z posledných vyvinutých laserových operácií na korekciu očných chýb. Na zlepšovaní tejto metódy sa tak isto sami podieľame s jedným z prestížnych svetových výrobcov laserov. Ďalšou mojou obľúbenou operáciou je laserová operácia s implantáciou trifokálnej vnútroočnej šošovky, ktorá umožňuje vidieť bez okuliarov ľuďom vo veku 50 i viac rokov, ktorí predtým používali viacero okuliarov na rôzne vzdialenosti. Laserom je dnes možné operovať v zásade všetky očné chyby, používa sa i pri operáciách sivého zákalu, ktoré boli donedávna doménou ultrazvuku.

V akých prípadoch možno „navrátiť“ zrak slepému človeku a akým spôsobom?

Bohužiaľ, očná chirurgia nie je schopná vrátiť zrak všetkým slepým ľuďom. Vo svete je najčastejšou príčinou slepoty sivý zákal. U nás sa však vďaka sivému zákalu neslepne, pretože je možné odstrániť ho operáciou. Medzi časté príčiny slepoty u nás patrí cukrovka, zelený zákal a úrazy. Typickou indikáciou na implantáciu umelej rohovky je napríklad oko po ťažkom poleptaní vápnom alebo inou chemikáliou. Zákrok však nie je možné urobiť u ľudí, ktorí sú slepí od narodenia, ani u tých, ktorí oslepli napríklad následkom zeleného zákalu alebo cukrovky. Umelá rohovka totiž nemôže pomôcť pacientom, ktorí majú poškodený zrakový nerv alebo sietnicu. Nám sa podarilo vo viacero prípadoch vrátiť zrak umelou rohovkou, ktorá urobí oko opäť priehľadným. Býva to pomerne zložitá operácia, ktorú robí len neveľa pracovísk. Boli sme úspešní aj u pacientov, ktorí boli slepí i niekoľko desiatok rokov. Najdlhšia slepota, po ktorej pacient po implantácii umelej rohovky opäť uvidel, trvala vyše 50 rokov.

Uznávate alternatívne možnosti zlepšovania zraku pomocou jogy, cvikov na oči, homeopatie, byliniek? Čo by mali obsahovať prípravky na oči, aby zraku skutočne pomohli, prospeli?

Joga, očné cviky, homeopatia i bylinky môžu veľmi efektívne doplniť klasickú medicínu a moderné chirurgické postupy, ako sú napríklad laserové operácie. Očné cviky zlepšujú metabolizmus oka a kompenzujú veľmi časté preťaženie očí pohľadom upreným na obrazovku počítača stále jedným smerom v nemennej vzdialenosti. Homeopatické lieky napomáhajú hojenie po operáciách a dokážu vyliečiť i niektoré choroby, na ktoré je klasická medicína krátka. Indikácia homeopatických liekov je však pomerne zložitá disciplína, ktorá vyžaduje dôkladné vzdelanie a dlhoročnú prax. Bylinky sa používali na liečbu očí odnepamäti a my sme na základe niektorých starých čínskych receptúr vyvinuli vlastný bylinný prípravok na prečisťovanie a regeneráciu očí.

foto: Unsplash.com

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.