MENU

Život s lupienkou

Aj keď lupienka zatiaľ nie je definitívne vyliečiteľná, je pomerne dobre liečiteľná. Jej sprievodné príznaky možno maximálne potlačiť a tým pacientom umožniť návrat k bežnému životu.

Za úspechmi v terapii stoja najmä moderné postupy na čele s biologickou liečbou. Ako vysvetľuje prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA: „Lupienka je autoimunitné ochorenie a ako pri ostatných chorobách, kedy dochádza k nesprávnej funkcii imunitného systému, presnú príčinu skutočne nepoznáme. Predpokladáme však, že ide o geneticky podmienené ochorenie (40 – 60 percent pacientov má lupienku v rodinnej anamnéze). Ide teda o genetickú predispozíciu, ktorá sa môže, ale nemusí rozvinúť – záleží na ďalších faktoroch, ako je mechanické či chemické podráždenie kože, prekonaná infekcia či ťažká angína, ale vplyv môže mať i stres či užívanie niektorých liekov.“

Pri tomto ochorení dochádza k nadprodukcii kožných buniek, ktoré sa obnovujú až sedemkrát rýchlejšie než u zdravých ľudí. Staré bunky sa preto „derú“ na povrch, kde sa hromadne odlupujú a vytvárajú sa na prvý pohľad viditeľné zápalové ložiská s pevne sa zachytávajúcimi šupinami, ktoré sú rozosiate po tele. Najčastejšími miestami výskytu sú lakte, kolená, bedrá či vlasy.

Lupienka spravidla nadobúda chronickú formu, kedy sa striedajú fázy pokoja s recidívami, teda „vzplanutiami“ ochorenia s výraznou aktivitou. Asi desatina psoriatických pacientov má tiež postihnuté kĺby (psoriasis arthropathica). Prvé príznaky lupienky sa spravidla objavujú medzi 15. a 25. rokom veku, ochorenie postihuje obe pohlavia zhruba rovnakým dielom.

Lupienka alebo psoriáza (psoriasis vulgaris) je závažné neinfekčné ochorenie, ktoré postihuje najmä kožu. Týka sa 2 – 3 percent populácie. Príčiny vzniku nie sú celkom jasné, podľa doterajších skúseností sa na ňom podieľajú najmä faktory dedičné, autoimunitné a vplyv vonkajšieho prostredia.

Nadväznosť na ďalšie ochorenia a ťažkosti

„Lupienka je systémové zápalové ochorenie. Pokiaľ sa nelieči, môže sa kožný zápal, ktorý spôsobuje, preniesť do ďalších orgánov tela a prispieť k rozvoju pridružených ochorení, ako je psoriatická artritída (zápalové ochorenie kĺbov), vysoký krvný tlak, obezita, cukrovka či kardiovaskulárne ochorenia vrátane infarktu myokardu. Závažný je dopad na psychiku pacientov, polovica z nich trpí úzkosťami či depresiou,“ upozorňuje profesor Arenberger. Pokiaľ sa lupienka včas nelieči (najmä u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou), môže spolu s pridruženými ochoreniami viesť k doživotnej invalidite.

Vhodným prostriedkom/pomocníkom liečby býva pobyt pri mori – slnko prispieva k zlepšeniu pokožky (tzv. helioterapia), preto sa táto forma „terapie“ pacientom odporúča.

 Kým sa nasadí biologická liečba

„Biologická čiže cielená liečba je vhodná pre pacientov s ťažkými stavmi lupienky, ktorí ju majú na viac než 10 percentách povrchu tela a u ktorých zlyhali minimálne dva štandardné liečebné postupy (fototerapia UV žiarením či štandardná systémová liečba acitretínom, metotrexátom alebo cyklosporínom A). Pred začatím liečby biologikami musia pacienti navyše absolvovať celý rad molekulárne biologických a genetických vyšetrení, ktoré stanovia, či sú pre túto terapiu vhodní. Biologická liečba dokáže prejavy lupienky maximálne utlmiť, príčinu ochorenia však vyliečiť nedokáže. Pacientov, ktorí na nej úspešne zotrvajú, čo je asi 87 percent liečených, dokáže navrátiť do kvalitného života tak, ako ho poznali pred prepuknutím lupienky. V súčasnosti v Česku biologickú liečbu využíva približne 1200 pacientov, vhodná by mohla byť pre ďalších niekoľko stoviek indikovaných,“ konštatuje lekár. Na Slovensku je vyše 100 000 chorých na psoriázu a biologickou liečbou sa lieči vyše 600 z nich.

Rada na záver? Snažte sa žiť vyrovnaný život bez emočných výkyvov, naučte sa zvládať stres a hlavne sa pokúste vyhnúť všetkému, čo by mohlo zaviniť zhoršenie či nové vzplanutie ochorenia, či už ide o kozmetiku, chemické a čistiace látky či iné faktory (každý reaguje na niečo iné, venujte preto čas vypozorovaniu možných spúšťačov práve u vás). Určite však neostávajte so svojou chorobou sami a včas vyhľadajte odbornú pomoc.

 

foto: unsplash.com, pixabay.com

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.