MENU

ZRAK AZDA NAJVIAC OVPLYVŇUJE KVALITU ŽIVOTA

Moji rodičia mali problém so zrakom. Môže sa nás s bratom týkať sivý zákal už aj v mladšom veku? On má 45 a ja 47 rokov. Hovorí sa, že sivý zákal musí dozrieť. Je čas na jeho prevenciu? 

 

Hovorí sa, že čas lieči. V prípade katarakty, ako sa sivý zákal odborne nazýva, to však neplatí. Oční lekári popierajú mýtus týkajúci sa jeho dozretia. Podceňovanie ochorenia totiž môže spôsobiť vážne komplikácie, v krajných prípadoch až slepotu.
Vekom podmienenému ochoreniu sa nevyhne nikto z nás. Nezáleží na životnom štýle, prevencii ani genetike. Šošovka sa vplyvom metabolických procesov, ktoré v nej prebiehajú, zakalí neskôr každému. Otázne je, kedy sa rozhodneme pre odstránenie zakalenia. To je možné len prostredníctvom bezpečného a bezbolestného operačného zákroku, ktorý je navyše hradený zdravotnou poisťovňou.

Strach zo zákroku dnes nie je na mieste. Vplyvom súčasných technológií a elektromagnetického žiarenia však katarakta už nie je len problémom seniorov. Tí sa ale na očných lekárov obracajú najčastejšie. Ak starší človek nemá dostatok podnetov, prestáva sa hýbať a komunikovať s okolím. Dosť skoro sa uňho tiež môže prejaviť demencia. Ak sa k iným ochoreniam pridá aj sivý zákal, veľmi negatívne ovplyvní jeho videnie. Človek tak postupne prichádza o najdôležitejší zdroj vizuálnych informácií zo svojho okolia. Operácia sivého zákalu je aj výraznou prevenciou atrofie mozgu z dôvodu starobných zmien. Katarakta však trápi i mladších ľudí, napríklad päťdesiatnikov. Môže za to moderná doba.

Dnes už vieme, že sivý zákal nemusí dozrieť na to, aby bol odstránený. Naopak. Čím skôr sa pre zákrok rozhodnete, tým lepšie. Kal v šošovke totiž časom tvrdne, čo môže čas strávený na sále predĺžiť a privodiť ďalšie komplikácie. Operácia sivého zákalu je v súčasnosti najčastejšie sa realizovanou operáciou vôbec. Trvá niekoľko minút, je bezbolestná, bezpečná a počas nej je možné dokonca odstrániť okuliare na čítanie, do diaľky i oboje. Všetko však závisí od individuálnych možností konkrétneho pacienta. Preto je veľmi dôležité zaujímať sa nielen o stav jeho zraku, ale tiež o jeho profesiu, záľuby a očakávania.

Operácii predchádza dôkladné vyšetrenie najmodernejšími technológiami a individuálny rozhovor s pacientom. Lekár sa počas neho veľa pýta a veľa odpovedá. Zrak azda najviac ovplyvňuje kvalitu života, keďže prostredníctvom neho prijímame až 80 percent všetkých informácií z okolitého prostredia. Výsledok operácie preto závisí od viacerých faktorov a reálneho ľudského prístupu k pacientovi.

Dnes sa môžete rozhodnúť pre zákrok, ktorý má pevne v rukách operujúci lekár, alebo pre laserový. Pri laserovej operácii sivého zákalu femtosekundovým laserom nepoužíva očný chirurg skalpel či iné ostré nástroje. Špičkový robot nahrádza skalpel precíznym laserovým lúčom riadeným počítačom, pričom je neustále kontrolovaný chirurgom. Celá laserová procedúra prebieha úplne bez dotyku ľudskej ruky. Cieľ každého zo zákrokov je však rovnaký: odstrániť zakalenú šošovku a nahradiť ju novou, umelou. Už na druhý deň po operácii sivého zákalu môžete bezproblémovo fungovať a užívať si radosti bežného života.

TEXT: MUDr. LUCIA SONNTAG, OČNÁ LEKÁRKA

 

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.