MENU

Medzinárodná konferencia INAIR 2023 sa tohto roku uskutoční v Estónsku

V poradí 12. medzinárodná konferencia o leteckej doprave INAIR 2023 sa bude tohto roku konať od 15. do 17. novembra v estónskom meste Tartu. Rokovanie organizujú v spolupráci Estónska letecká akadémia, ktorá bude hostiteľom INAIR 2023, a Žilinská univerzita v Žiline.

Konferencia INAIR sa etablovala ako jedno z popredných podujatí v oblasti leteckej dopravy, ktoré spája odborníkov, výskumníkov a profesionálov z celého sveta, aby si vymieňali nápady, postrehy a inovácie v oblasti letectva.

Cieľom INAIR 2023 je poskytnúť platformu pre akademikov, lídrov, zástupcov priemyslu a tvorcov politík, aby sa zapojili do zmysluplných diskusií, a tiež zdieľať prelomový výskum a riešiť naliehavé výzvy a príležitosti, ktorým čelí odvetvie leteckej dopravy. Tohtoročná téma konferencie znie Je obloha limitom? Zdôrazňuje náš záväzok napredovať v odvetví letectva podporovaním spolupráce a výmeny poznatkov medzi účastníkmi.

Ak chcete získať viac informácií či potvrdiť svoju účasť, navštívte webovú stránku konferencie alebo prejdite priamo na registračný formulár.

Text a ilustračný obrázok: ŽU v Žiline /red

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.