MENU

Knižná novinka: Plávajúce pevnosti

Po úspešnej publikácii Lodné portréty autora Jaroslava Copláka sme pripravili jeho ďalšiu novinku Plávajúce pevnosti – Pancierové lode (1860 – 1960). Autor sa pokúsil podchytiť takmer storočie vzniku, vývoja aj konca bitevných lodí, ktoré predstavovali vrchol medzi veľkými vojnovými loďami svojej doby. Na pozadí dejinných udalostí zachytáva technický a technologický pokrok, ktorý umožnil neustále zdokonaľovať a vylepšovať nielen konštrukciu, systém pohonu, ale aj pancierovanie a mohutnú delostreleckú výzbroj bitevných lodí, čo ostatne bolo pre všetky lode tejto kategórie spoločným znakom.

Kniha čitateľovi umožní nahliadnuť do bohatej mozaiky histórie bitevných lodí. Nebolo však možné zachytiť úplnú históriu vybraných lodí, ani obsiahnuť príbehy ďalších stoviek lodí tejto kategórie. V publikácii je predstavená len vzorka z dlhého zoznamu asi vyše šesťsto bitevných lodí, bitevných krížnikov a ich predchodcov. Kniha je pre milovníkov námornej histórie podkladom a impulzom, aby sa o tejto etape historického vývoja dnes už nejestvujúcej kategórie veľkých vojnových lodí pokúsili dozvedieť viac. Predpokladaný termín vydania je 30. december 2021.

Autor knihy je publicista a prekladateľ z poľštiny a angličtiny. Absolvoval Námornú akadémiu v Gdyni, pôsobil ako námorný dôstojník a dlhší čas aj v rôznych riadiacich funkciách v plavebnom podniku Československá, resp. Slovenská plavba dunajská. Neskôr v štátnej správe na ministerstve dopravy vykonával funkciu riaditeľa odboru vodnej dopravy a riaditeľa námorného úradu. Je uznávaným odborníkom na námornú plavbu a z hľadiska svojich funkcií sa podieľal na práci výboru NATO pre bezpečnosť námornej dopravy (PBOS) a v Európskej agentúre pre námornú bezpečnosť (EMSA). Spolupracoval s námornou organizáciou, ktorá monitoruje pirátske aktivity v oblasti Indického oceána a v Guinejskom zálive. Je autorom viacerých publikácií zameraných na námornú plavbu a odborných skrípt pre námorných dôstojníkov a námorných jachtárov, ako aj množstva článkov odborného a populárneho charakteru o námornej plavbe, námornej navigácii a jachtingu. Preložil 30 titulov z poľštiny a angličtiny do slovenčiny, resp. do češtiny. Veľký čitateľský úspech mal v minulosti preklad knihy Námorné bitky poľského autora Edmunda Kosiarza, resp. najnovšie knihy Piráti všetkých morí Marka Perzyńského a Lexikón námorných bitiek Zygmunta Ryniewicza. Z vlastných publikácií hodno spomenúť Osobné lode, Lodné portréty a Oceánske dobrodružstvo. Prednáša odborné predmety na kurzoch námorného jachtingu a donedávna na Námornej škole v Bratislave.

Knihu si môžete kúpiť – TU.

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.