MENU

Vydavateľstvo

MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o., vznikla roku 1993 v Bratislave. Naša spoločnosť, dnes už s oveľa širším záberom ako v čase svojho vzniku, je tu stále pre vás. Ďakujeme, že listujete s nami.

Základným zámerom firmy pri jej vzniku bolo dostávať k čitateľom na Slovensku odborné periodiká vydávané v Česku, orientované na vojenstvo, letectvo a modelárstvo. Tento základ dnes reprezentujú naše časopisy ATM, Letectví + kosmonautika, Modelář a AeroHobby, ktoré vydávame a distribuujeme. Okrem tlačených periodík sme zaviedli aj službu elektronického publikovania časopisov.

Prvotný zámer sme vnímavo rozvíjali a prispôsobovali okolnostiam, a tak v súčasnosti už zákazníkom ponúkame stovky odborných, populárno-náučných a hobby časopisov, ktoré mapujú široké spektrum ľudských činností a záľub, vrátane tzv. lifestylových magazínov pre ženy a mužov, časopisov pre deti a mládež i periodík orientovaných na biznis, ekonómiu či právo.

Prostú distribúciu časopisov sme rozšírili o poskytovanie komplexného predplatiteľského servisu pre rôzne vydavateľské domy v Česku i na Slovensku, ale pri manažovaní svojich aktivít sme spolupracovali či spolupracujeme aj s vydavateľstvami v Poľsku, Nemecku, Spojenom kráľovstve, Belgicku, Španielsku, Rakúsku, Argentíne, USA či Rusku.

Presvedčivo sme sa uplatnili na knižnom trhu. Venujeme sa veľkoobchodu i maloobchodu s knihami rozličných žánrov, ktoré ponúkame vo svojej vlastnej predajni i prostredníctvom vlastného internetového obchodu.

Zároveň sme rozvíjali vydavateľskú činnosť. Za uplynulých 30 rokov sme vydali samostatne i v rámci tematických edícií vyše 60 knižných publikácií s naším logom, pričom medzi nimi sú aj knihy ocenené odbornými porotami. Skoro všetky nami vydané publikácie zastupujú pôvodnú slovenskú i českú tvorbu a sú prínosom hlavne v oblastiach letectva, života ozbrojených síl, vojenskej techniky a histórie. Vznikali aj v spolupráci s Ministerstvom obrany SR, Ministerstvom kultúry ČR i s ďalšími rezortmi, s vojenskými historickými ústavmi v Bratislave či Prahe, so štátnym podnikom Letové prevádzkové služby SR, s Leteckým úradom SR, so Združením obranného priemyslu SR či s jednotlivými spoločnosťami slovenského i českého obranného priemyslu, s Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických v SR či Ministerstvom zahraničných vecí Francúzskej republiky a ďalšími zahraničnými inštitúciami. Pripravili a vydali sme aj stovky účelových tlačovín vrátane rôznych katalógov či zborníkov, tematických kalendárov, diárov a prezentačných materiálov.

V rámci projektu pôvodného slovenského dokumentárneho filmu na DVD z cyklu Vojenské lietadlá a história sme na trh uviedli 1. diel tohto dokumentu nazvaného Krídla nad Slovenskom 1918 – 1939 a 2. diel Krídla v boji 1935 – 1945.

Okrem časopisov a kníh ponúkame široký sortiment ďalších produktov. Napríklad dokumentárne i hrané filmy na DVD, kalendáre, pohľadnice, modely leteckej či pozemnej techniky a veľa iných produktov. Súčasťou našich služieb je aj komplexný servis balenia a expedovania tovaru pre konečného spotrebiteľa.

Máme vyspelé, skúsené a odborne zdatné redakčné kolektívy. Tím našich pracovníkov sa v minulosti presadil ako mediálny garant a spoluorganizátor Medzinárodných leteckých dní SIAD v Bratislave a organizátor Národných leteckých dní v Piešťanoch a naďalej sa zúčastňuje na podobných podujatiach na Slovensku a v Česku. Spolu s redakčnými kolektívmi našich kmeňových časopisov tvoríme tím, ktorý je mediálnym partnerom Dní NATO v Ostrave, medzinárodných leteckých dní CIAF a ďalších významných podujatí, na ktorých zaisťujeme mediálnu podporu a informačný servis podnikateľským subjektom, hlavne v obrannom a leteckom priemysle i v súvisiacich odboroch v Česku, na Slovensku i za hranicami týchto krajín.

Za uplynulé roky sme sa zapísali ako významný mediálny partner zbrojárskej výstavy IDEE Trenčín, veľtrhov obrannej a bezpečnostnej techniky IDEB Bratislava a IDET Brno.

Sústreďujeme sa na manažovanie mediálneho trhu a súvisiacich aktivít, pričom sa neobmedzujeme iba hranicami Českej republiky a Slovenskej republiky.