MENU

Inovativní projekt leteckého kapalného vodíku zahájen

Byl zahájen inovativní projekt manipulace s vodíkem a tankování letadel, vedený společností Airbus a podpořený akademickými partnery, provozovateli letišť a předními společnostmi z vodíkového průmyslu, jehož cílem je demonstrovat malé měřítko pozemních operací letadel s kapalným vodíkem na třech evropských letištích. Mezi partnery projektu se řadí i česká společnost Chart Industries.

Snahy o dekarbonizaci evropské ekonomiky a rozvoj energetické nezávislosti Evropy vedou k významnému trendu využívání vodíku pro mobilitu a stacionární aplikace. Vodík bude také řešením pro dekarbonizaci krátkých a středně dlouhých leteckých tratí a bude zásadní pro pokrok v nízkouhlíkové letecké dopravě.

Projekt GOLIAT (Ground Operations of LIquid hydrogen AircrafT) obdrží financování ve výši 10,8 milionu EUR z programu Horizon Europe Framework Programme prostřednictvím Evropské výkonné agentury pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA). Projekt bude trvat čtyři roky a demonstrovat, jak lze vyvinout a bezpečně a spolehlivě používat technologie manipulace a tankování kapalného vodíku H2(l) s vysokým průtokem pro letištní operace.

Airbus v Německu otevřel centrum ZEDC pro inovativní vodíkové technologie

Konsorcium GOLIAT se skládá z 10 partnerů z osmi zemí: Airbus (Francie, Německo, Spojené království), Chart Industries (Česká republika, Itálie), TU Delft (Nizozemsko), Leibnizova univerzita v Hannoveru (Německo), Royal Schiphol Group (Nizozemsko), Rotterdam The Hague Airport (Nizozemsko), Vinci Airports (Francie, Portugalsko), Letiště Stuttgart (Německo), H2FLY (Německo) a Letiště Budapešť (Maďarsko).

Skupina podpoří přijetí řešení pro přepravu a skladování energie H2(l) v leteckém průmyslu tím, že:

  • Vyvine a demonstruje technologie tankování H2(l) ve velkém měřítku pro budoucí velká komerční letadla;
  • Demonstruje malé měřítko pozemních operací letadel s H2(l) na letištích;
  • Vyvine rámec pro standardizaci a certifikaci budoucích operací H2(l);
  • Posoudí velikost a ekonomiku vodíkových hodnotových řetězců pro letiště.

 

Jako čisté a efektivní palivo nabízí H2(l) slibné řešení pro snížení emisí skleníkových plynů spojených s letištními operacemi a jejich závislosti na fosilních palivech. Vysoká energetická hustota H2(l) umožňuje dlouhé lety letadel, přesto však existuje mnoho kroků k širokému nasazení vodíku na letištích, včetně potřeby lépe porozumět operačním, regulačním, ekonomickým a bezpečnostním dopadům a také kapacitě a výkonu technologií.

Text: Jiří Kučírek
Foto: Airbus

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.